Erken Modern Dönemde Avrupa 1450-1789 – Merry E. Wiesner-Hanks

Avrupa tarihinin matbaa makinesinin icadından Fransız Devrimi’ne kadar geçen bölümünü kapsayan bu kolay okunan, sürükleyici referans kitabı, erken modern dönemde insanların hayatlarındaki çeşitliliği ve Avrupa’daki gelişmelerin nasıl bir küresel bağlam içine oturduğunu yeni bir yaklaşımla anlatıyor. Doğuda Osmanlı İmparatorluğu’na, kuzeyde İsveç’e, güneyde Portekiz’e kadar Avrupa’nın tümünü, denizaşırı sömürgelerle birlikte ele alan metin, 1450-1600 ve 1600-1789 olmak üzere iki kronolojik bölüme ayırdığı dönemi, belirli temalar üzerinden karşılaştırmalı bir bakış açısıyla inceliyor.

MÖ 600’den günümüze kadar gelen “Cambridge Avrupa Tarihi” dizisi içinde yer alan bu kitap, erken modern döneme getirdiği özgün yorumlarla tarih bölümü öğrencileri için olduğu kadar, tarihe meraklı okur açısından da önemli bir boşluğu dolduracak bir başvuru eseri niteliğini taşıyor. Haritalar, illüstrasyonlar, kronolojilerle, orijinal metinlerin ve özel konuların yer aldığı kutularla zenginleştirilmiş metin, tarihi düşünerek, sorular sorarak öğrenmenin keyfini paylaşıyor.

Merry E. Wiesner-Hanks Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi’nde tarih profesörüdür ve deneyimli bir ders kitabı yazarıdır. Son zamanlarda çıkan kitapları arasında, Discovering the Global Past (2003), Gender in History (2001) ve ikinci baskısını yapmış olan Women and Gender in Early Modern Europe (2000) bulunmaktadır.


KÜNYE
Erken Modern Dönemde Avrupa 1450-1789
Merry E. Wiesner-Hanks
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Çevirmen: Hamit Çalışkan
Orijinal Adı: Early Modern Europe 1450-1789
Yılı: 2009
Sayfa Sayısı: 754


İÇİNDEKİLER

Şekil listesi

Harita listesi

Kutu listesi

Teşekkür

Giriş

KISIM I

1 1450’lerin dünyasında Avrupa

2 Toplumu oluşturan bireyler, 1400-1600

3 Siyaset ve iktidar, 1450-1600

4 Kültürel ve entelektüel yaşam, 1450-1600

5 Dinde reform ve birleşme, 1450-1600

6 Ekonomi ve teknoloji, 1450-1600

7 Dünyada Avrupa, 1450-1600

KISIM II

8 Toplumu oluşturan bireyler, 1600-1789

9 Siyaset ve iktidar, 1600-1789

10 Kültürel ve entelektüel yaşam, 1600-1789

11 Dini birleşme ve yenilenme, 1600-1789

12 Ekonomi ve teknoloji, 1600-1789

13 Dünyada Avrupa, 1600-1789

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here