İlkçağ Tarihi – 2 Roma, V. Diakov, S. Kovalev

V. Diakov, S. Kovalev, İlkçağ Tarihi – 2 eserinde, insanlık tarihinin karakteristik bir dönemini oluşturan Roma Uygarlığını inceleniyor. Antik Yunan uygarlığının yıkılmaya yüz tutmasından başlayarak öne çıkan Roma, katı köleci özellikleriyle öne çıktı. Kıtalara yayılan bu imparatorluğu tüm yönleriyle mercek altına alan bu kitapta, cumhuriyetin doğuşu ve yıkılışı, monarşinin yükselişi, kitlesel köle ayaklanmaları, kültürel bunalım ve Hıristiyanlığın doğuşu, onu yıkılışa götüren bunalım ve çelişkiler de irdeleniyor.

İÇİNDEKİLER / ROMA
40. BÖLÜM Roma Tarihinin Kaynakları ve Tarih Yazıcılığı
41. BÖLÜM Eski İtalya
42. BÖLÜM Klan Döneminde İtalya ve Roma (M.Ö. X.-VII. YY)
43. BÖLÜM Roma Klanlar Düzeninin Dağılması (M.Ö. VII-VI Yüzyıllar)
44. BÖLÜM Dış Tehlikeler Karşısında Roma, Bağımsızlığın İlk Zamanları (M.Ö. 500-350 Yılları) Toplumun Askerleşmesi ve Gelenekler
45. BÖLÜM Klanın Kalıntılarının Ortadan Kaldırılması ve Roma?da Sınıflı Toplumun ve Devletin Kuruluşu
46. BÖLÜM İtalya?nın Fethi ve Roma İtalya Konfederasyonunun Kuruluşu
47. BÖLÜM Batı Akdeniz Egemenliği İçin Roma ve Kartaca Arasındaki Mücadele
48. BÖLÜM Roma?nın Doğu Egemenliğinin Başlangıcı
49. BÖLÜM Ulusal Özgürlük Hareketlerinin Ezilmesi ve Roma?nın Egemenliğinin Bütün Akdenizde Güçlenmesi
50. BÖLÜM M.Ö. III. ve II. Yüzyıllarda Köleci Roma İmparatorluğunun Gelişmesi
51. BÖLÜM Latifundiaların Ortaya Çıkışı; Topraksızlaşan Köylü Sınıfı
52. BÖLÜM III. Yüzyılın Sonu ve II. Yüzyılın Başında Roma?da Kültür Devrimi
53. BÖLÜM Kölelerin Devrimci Harketinin Başlangıcı
54. BÖLÜM Roma ve İtalya?da Demokratik Hareket (150-90)
55. BÖLÜM Köleci Askeri Diktatörlüğün Başlangıcı Sulla
56. BÖLÜM Cumhuriyet Düzeninin Bunalımı
57. BÖLÜM Cumhuriyetin Yıkılışı
58. BÖLÜM Augustus?un Hükümdarlığı
59. BÖLÜM Cumhuriyetin Sonu ve Augustus?un Principatus?u Döneminde Roma Uygarlığı
60. BÖLÜM Monarşi Rejiminin Güçlenmesi Julius-Claudius Hanedanı
61. BÖLÜM 68-69 Yılları İç Savaşı ve İmpratorluğun Toplumsal Tabanının Genişlemesi Flavius Hanedanı
62. BÖLÜM Antoninuslar Yönetiminde İmparatorluk
63. BÖLÜM M.S. II. Yüzyılda Toplumsal ve Ekonomik İlişkiler Bunalımın Ön Belirtileri
64. BÖLÜM Kültürel Çöküş Hırıstiyanlığın Ortaya Çıkışı
65. BÖLÜM III. Yüzyılın Bunalımı ve Geç Dönem İmparatorluğu Roma Tarihi Kronolojisi

İlkçağ Tarihi – 2 Roma, V. Diakov, S. Kovalev
Çeviri: Özdemir İNCE
Yayınevi: Yordam Kitap
Sayfa Sayısı: 336
Baskı: 1. Baskı, Haziran 2008, İstanbul
Düzeltme: Özlem MARUF
Yayın Yönetmeni : Hayri ERDOĞAN
Kapak Tasarım: Savaş ÇEKİÇ
İç Tasarım: Savaş ÇEKİÇ
Sayfa Düzeni: Gönül GÖNER
Baskı: Ayhan Matbaası

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here