Evrim Kitapları Listesi – Hazırlayan: Nilüfer Tekin

*Türlerin Kökeni-Charles Darwin-Alter Yay./Gün Yay-Evrensel Yay.
*Türlerin Kökeni(resimli Uyarlama)-Michael Keller-Versus Kit.
*Türlerin Kökeni-Janet Browne-Versus
*İnsanın Türeyişi-Cahrles Darwin-Gün Yay.Onur Yay.
*Seksüel Seçme-Charles Darwin, Onur Yay.
*İnsan ve Hayvanlarda Beden Dili-Charles Darwin-Gün Yay.
*Neredeyse Bir Balina- Steve Jones, Evrensel basım yayın
*Gen Bencildir- Richard Dawkins, Tübitak
*Kör Saatçi ? Richard Dawkins: Tübitak
*Cennetten Akan Irmak yaşama Darwinci Bir Bakış-R. Dawkins-Varlık Yay.
*Ataların Hikayesi ? Richard Dawkins: Hil Yay.
*Tanrı Yanılgısı ? Richard Dawkins: Kuzey Yayınları
*Bir Şeytanın Papazı ? Richard Dawkins: Kuzey Yay.
*Yeryüzündeki En Büyük Gösteri, Evrimin Kanıtları-R. Dawkins
*Pandanın Başparmağı-Stephen Jay Gould-Versus
*Zamanların Sonu Üzerine Söyleşiler-Jean Delumeau, Umberto Eco, Jean-Glaude Carriere, Stephan Jay Gould
*Binyılı Sorgulamak- Stephan Jay Gould, İletişim yay.
*Olağandışı Yaşamlar- James L. Gould, Carol Grant Gould, Tübitak
*Yaşamın Tüm çeşitliliği-S. J. Gould,Versus
*Evrim- Tübitak
*Evrim Kuramı, Richard Dawkins?in önsözüyle John Maynard Smith, Evrim Yay.
*Dünü ve Bugünüyle Evrim Teorisi: Evrensel Yay.
*Evrim, Bilim ve Eğitim-Üniversite Konseyleri, Nazım Kitaplığı
*Kalıtım ve Evrim ? Ali Demirsoy: Meteksan
*Son İmparatora Öğütler ? Ali Demirsoy: Meteksan
*Evrimin Öyküsü-Dr. Vural Yiğit, Evrim yay.
*Evrim Atlası- Çağlar Sunay, Peter Barrett, Douglas Palmer, Muzaffer Özgüleş T. İş Bankası
*İçimizdeki Balık-Neil Shubin-NTV
*Evrim ? Douglas J. Futuyma: Palme Yayınları
*Evrimsel Analiz-Scott Freeman,Jon C. Herron, Palme Yay.
*Süreç Kuram ve Kavram Olarak Evrim-Yaman Örs, Kaynak Yay.
*Evrim Adamı-Roy Lewis, Dost
*Evrim Kuramı Üzerine Sorular-Charles Devillers, Henri Tintant,İletişim yay.
*Hayatın Kökleri-Tübitak
*İkili Sarmal-Tübitak
*Üçlü Sarmal, gen organizma ve çevre-Rihard Lawontin, çev.Ergi Deniz Özsoy, Tübitak
*Canın Oluşumu- Cihan Türkoğlu, Doruk yay.
*Canlıların Diyalektiği, Yeni Evrim Teorisi-M. Yılmaz Öner, Belge yay.
*Cinsel Aşkın Anatomisi-Helen Fisher-Cep Kitapları
*Yaşamın Kökeni-Osman Gürel,Pan yay.
*Yaşamın Kökenine Dair 7 İpucu-A.G.Cairns Smith-Sarmal
*Yaşam Nedir?-Erwin Schrödinger, Evrim Yay.
*Yaşam Nedir?-Biyolojinin Geleceği Üzerine Spekülasyonlar-Kolektif,Evrim Yay.
*Evren ve Evrim-Cihan Türkoğlu, Doruk Yay.
*Evrimin Öyküsü-Dr. Vural Yiğit-Evrim Yay.
*Köken-Dr. Vural Yiğit-Evrim Yay.
*Dünya’nın En Güzel Tarihi ? Hubert Reeves,Joel De Rosnay,Yves Coppens-T. İş Bankası Yay.
*Bitkilerin En Güzel Tarihi ? Jacques Girardon,Jean-Marie Pelt,Marcel Mazover,Teodore Monod-T. İş Bankası Yay
*Hayvanların En Güzel Tarihi ? Pascal Picq, Jean-Pierre Digard,Boris Cyrulnik,Karine Lou Matignon-T. İş Bankası Yay
*Yerkürenin En Güzel Tarihi ? Lester R. Brown, Andre Bahic, Paul Tapponier, Jacque Girardon-T. İş Bankası Yay
*Spencer?ın Felsefesi-Fenomen Yay.
*Tüfek, Mikrop Çelik-Tübitak
*Rastlantı ve Kaos-David Ruelle-Tübitak
*Rastlantı ve Zorunluluk-Jacques Monod-Dost Kit.
*Ortak Yaşam Gezegeni, Evrime yeni bir bakış-Lynn Margulis, Varlık Yay.
*Genin Yüzyılı-Evelyn Fox Keller-Metis
*Gen Çeviktir-Matt Ridley,Boğaziçi Üniveritesi Yay
*Genom- Bir Türün Yirmi üç Bölümlük Otobiyografisi- Matt Ridley, Boğaziçi Üniversitesi Yay.
*Genlerimizle Yaşamak- Dean Hamer, Peter Copeland, Evrim Yay.
*Genlerin Bilgeliği, Evrimde yeni Patikalar-Cristopher Wills, İzdüşüm
*Biyoloji Budur ? Ernst Mayr: Tübitak
*Biyoloji ? Campbell Reece: Palme
*Biyoloji Felsefesi-Elliott Sober, İmge
*Biyolojide Diyalektik Yöntem-İ.T. Frolov,Toplumsal Dönüşüm Yay
*Biyoteknoloji Yüzyılı-Jeremy Rifkin, Evrim Yay.
*Darwin ve Evrimin Bilimi: Yapı Kredi Yayınları
*Charles Darwin/Bir Doğabilimcinin Evrimi-Richard Milner-Evrim Yay
*Charles Darwin-Katrin Hahnemann, İş Banklası Kültür Yay.
*Charles Darwin/Evrim Devrimi-Rebecca Stefoff-Tübitak
*Darwin Ne Yaptı?- Öner Ünalan-Papirüs Yay.
*Darwin ve Darwincilik- Dost Yay.
*Darwin Gerçeği, Benjamin Farrington, Çağdaş Yayınları
*Darwin Sizi Seviyor(Doğal Seçilim ve Dünyanın Yeniden Büyülenmesi)-George Levine,Metis Bilim
*Charles Darwin?in Özyaşamöyküsü-Francis Darwin-Daktylos Yay.
*Charles Darwin-Alan Gibbons-Türkiye İş Bankası Yay.
*Charles Darwin Kimdi?-Deborah Hopkinson-Beyaz Balina Yay.
*Biyolojik Evrim Kuramının Arkasındaki Yaşam-Charles Robert Darwin-İş Bankası Yay.
*Bilim İnsanlarımız Darwin?i Selamlarken-Alper Dizdar-Yazılama Yay.
*Darwin ve Beagle Serüveni-Alan Moorehead-Tübitak
*Darwin ve Beagle Gemisi?yle Yolculuğu-Felicia Law-Optimist Yay
*Darwin Kuramı Seçme Yazılar-Eleştiriler-Charles Darwin-Pan Yay.Tübitak
*Darwin ve Sonrası Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler-Stephen Jay Gould-Tübitak
*Doğanın Gizli Bahçesi-Edward O. Wilson, Tübitak
*Hayvanların Sessiz Dünyası-Hayvanlarda Bilincin Varlığı Üzerine Bir Araştırma-Marian Stamp Dawkins-Tübitak
*Olağanüstü Hayvanlar, Sıradışı Yaşamlar-Martha Holmes, Michael Gunton-Boyut Yay.
*Dinozorların Sessiz Gecesi-Hoimar Von Ditfult , Alan yay. Ve Cumhuriyet Kitap
*Belleğin İzinde-Daniel L. Schacter-Yapı Kredi Yay.
*Bilinç Gökten Düşmedi-V. Hoimar Ditfurth-Cumhuriyet Kit.
*Neil?in Beyniyle Konuşmalar(Düşünce ve Dilin Sinirsel Doğası)- William H. Calvin ve George A. Ojemann, Metis Bilim
*21. Yüzyılda Beyin-Steven Rose-Evrensel Yay.
*Aklın Tarih Öncesi ?Steven Mithen-Dost Kitabevi
*Antropoloji, İnsan çeşitliliğine bir bakış- Conrad Phillip Kottak,Ütopya Yay.Antropoloji dizisi
*Marksizm ve Antropoloji-Maurice Bloch-Ütopya Yay.
*Modern İnsanın Kökeni- Roger Lewin,Tübitak
*Kuramsal Yaklaşımlar Işığında İnsanın Biyokültürel Evrimi-Hüseyin Türk-Bilim Yay.
*İnsan Ve Davranışı- Doğan Cüceloğlu
*Davranışlarımızın kökeni-Serol Teber
*İçimizdeki Maymun(Biz Neden Biziz?)-Frans de Wael,Metis Bilim
*Çıplak Maymun-Desmond Morris-İnkılap Yay.
*Tarih Öncesi İnsan-Robert J. Braidwood-Arkeoloji ve Sanat Yay.
*İnsan Nasıl İnsan Oldu-M. İlin,E. Segal-Say Yay.
*İnsan Olmak?Engin Gençtan-Metis Yay.
*İnsan Olmak-John Gribben, Mary Gribben-Dost Kit.
*Dünden Bugüne İnsan-Metin Özbek-İmge
*İnsanın Kökeni-Richard Leakey-Varlık Yay.
*Göl İnsanları,Richard Leakey-Roger Lewin, Tübitak
*İnsan Felsefesi-Vehbi Hacıkadiroğlu-Cem Yay.
*Kendini Yaratan İnsan-Gordon Childe-Varlık Yay.
*İnsan ve Evrim Gerçeği, Adam Şenel, Özgür Üniversite Kitaplığı
*İnsan Türünün Kökeni ve Gelişimi-Çev. Alaeddin şenel-V.P. Alekseyev-Sosyal
*Doğanın İnsanlaşması-Serol Teber-Say
*Biyoloji Açısından İnsan-Jean Rosland-Varlık
*İnsan Evrimine Yolculuk-Dr Vural Yiğit-Evrim Yay
*İnsanın Yükselişi, Türümüzün Biyolojik ve Kültürel Evrimine Bir Bakış-Jakob Bronowski-Say
*İnsan Ötesi Geleceğimiz, Biyoteknoloji Devriminin Sonuçları-Francis Fukuyama-Odtü Yay.
*Harun Yahya Safsatası ve Evrim Gerçeği: Bilim ve Gelecek Kit.
*Evrim kuramı ve Bağnazlık-Cemal Yıldırım-Bilim ve Gelecek Kit.
*Bilim ve Yaratılışçılık, Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi Görüşü-Türkiye Bilimler Akademisi(Tüba)
*Evrim Bilimi ve Yaratılış Efsanesi & Neyin Gerçek ve Neden Önemli Olduğunu Bilmek-Ardea Skybrek-Yordam Kit.
*Evrim ve Yaratılışçılık-Michael Shermer-Varlık
*Yüzyılın Davası-Edward J. Larson-İzdüşüm
*Büyük Çekişmeler-Hall Hellman,Tübitak
*Maymundan mı Geldik?-Kolektif-Bilim ve Ütopya Kitaplığı
*50 Soruda Kitap Dizisi-Bilim ve Gelecek Kit.
*50 Soruda İnsanın Tarih Öncesi Evrimi- Prof. Dr. Metin Özbek
*50 Soruda Yerin Evrimi-Prof Dr. Mehmet Sakınç
*50 Soruda Yaşamın Tarihi-Dr. Deniz Şahin
*50 Soruda Darwin ve Evrim Kuramı- Prof. Dr. Haluk Ertan
*Evrim Teorisi Felsefe ve Tanrı(Bilimsel değil)-Caner Taslaman
*Evrim Atlası-Douglas Palmer-İş bank. Yay.
*Sevişen Beyin, Eş bulma süreci insan doğasını nasıl belirledi?-Geoffrey Miller-NTV
*Darwin ve Darwincilik-Patrick Tort-Dost Yay.
*Dersimiz Evrim-İlhan Akalın-Yurt Kitap Yay.
*İçimizdeki Balık (İnsan Vücudunun 3,5 Milyar Yıllık tarihine Seyahat)-Neil Shubin-NTV Yay.
*Charles Robert Darwin/Biyolojik Evrim Kuramının Arkasındaki Yaşam-Haluk Ertan-İş Bankası Yay.
*Charles Darwin ve Evrim Tartışmaları-Bill Price-Kalkedon Yay.
*Bilgi Ağacı/İnsan Anlayışının Biyolojik Temelleri-Humberto R. Maturana, Francisco G. Varela-Metis Yay.
*Herkes İçin Evrim (Darwin?in Teorisi Hayata Bakış Açımızı Nasıl Değiştirir?) David Sloan Wilson-Metis Yay.
*Darwin-Galip Ata-Bilim ve Ütopya Kit.
*Meraklısına Darwin-Pascal Picq-Yapı Kredi Yay.

Hazırlayan: Nilüfer Tekin

2 YORUMLAR

  1. kırmızı çarpraz gagalı ispinozlar iğne yapraklı kozalaklarının açıktaki tohumlarıyla beslenmeye özelleşmiş küçük ispinoz kuşlarıdır.bu kuşlar her yıl kozalak tohumu bulmak için binlerce kilometre uçarlar.bu hareketliliklerine rağmen çapraz gagalılar gaga yapısı, vücut ölçüleri ve sesleri bakımından pek çok tipe farklılaşmışlardır.her bir kuş tipi, farklı bir iğne yapraklı türünün kozalakları ile beslenmeyi tercih etmektedir ve her bir kozalaklı ağaç türü farklı bir ormanda bulunmaktadır.gaganın şekli ve büyüklüğü kuşun belli bir ağacın kozalağını ne kadar etkin bir şekilde açabileceğini belirlemektedir. kırmızı çarpraz gagalı gibi çok fazla hareket yeteneğine sahip bir kuşun herhangi bir coğrafik bariyer olmamasına karşın nasıl böylesine farklı tiplere farklılaşabildiğini açıklayınız. eğer çapraz gagalılar uçmasaydı, türleşmenin daha hızlımı yoksa daha yavaş mı olacağını düşünürdünüz? eğer kozalaklı ağaçlar yamalar şeklinde dağılış göstermeselerdi sizce bu ispinoz kuşlarının daha hızlı mı yoksa daha yavaşmı türleşmesine neden olurdu?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here