Faiz Cebiroğlu

Yazarın Yazıları
Cafer ya da Cafer-i Tayyar…
Öfke ve umut üzerine belirlemeler…
Hoşça kal, büyük şair Semih El-Kasım…
Toplumsal Kurtuluş Notları üzerine?
Noel yemekleri
Facebook üzerine bir not…
Bana bir hikâye anlat!
Değerler?
Öğrenim ve öğrenimin odak noktaları
Ruhi Su: Bir Komünist Ozan
Medya baskısı?
Kültür, eylemde gelişiyor!
Paulo Freire ve bir eleştiri
Çocuklar ve Dans
Öz-duygu ve öz-güven
Duygular ve ifade tarzları?
Eleştiri Üzerine Bir Bakış (2)
Dil, anadili ve ikidillik üzerine (2)
Dil, anadili ve iki dillik üzerine
Tekrar Dil Üzerine
Narrativ
Çocuk Kültürü
Dilsel Komünikasyon Üzerine Not
Yaşamın Değerleri
Emperyalizm ve Dil
Anadili Üzerine
Dil Sevgisi?
Abartma ve Uydurma
 Okumak
Çocuk Gelişiminde Oyunun Anlam ve Önemi (1 – 2 )
Çocuklara Sordum: Arkadaşlık Nedir?
Yapmak ve Yaratmak Üzerine İpuçları
Kelimelerle Vurmak!
Çocuk Dili
Kültür Üzerine
Çalışmak Üzerine
 “Nietzsche Ve Postmodernizmin Gerçek Yüzü”ne Dair
Tehlikeli Oyuncaklara Dikkat!
Habitus
Türkiye?de Çocuk Olmak!
Ezilenlerin Pedagojisine Giriş
Kalemimde Saklanıyor Resimlerim
İnteraksiyon
Bireysel Gelişim Üzerine Dersler (I-II-III)
Estetik Gelişim
Eleştiri Üzerine Bir Bakış
Yazmak mı, Aforizmadır!
Roman ve Hikâye Üzerine Birkaç Not
Hikaye Tahlil Modeli
Kitap ve Kitap Okuma Üzerine
Yazı Yazma Sanatı
Literatür Bir Dildir
Hikaye? Anlatı?

Kitapları
Eylemsel Yetke (Pedagoji Yazıları 1)
Eylemsel Yetke (Pedagoji Yazıları 2)

Yorum yapın

Daha fazla Yazar/Kitap Listesi
Sara Serçemeli

Yazarın Yazısı Bir Ben Vardır

Kapat