Ferda Keskin: “Foucault ve Öznellik” (Video Felsefe Semineri)

Felsefe Seminerleri Dizisi
Ferda Keskin: “Foucault ve Öznellik”

Öznellik kavramı 1980’lerde Foucault’nun düşüncesinde merkezi bir yer edinir. Daha da önemlisi, Foucault aynı yıllarda kendi eserlerini tutarlı bir bütünün parçaları olarak yeniden yorumlar ve bu yorumun merkezine yine öznellik, özneleşme ve özneleştirme kavramlarını yerleştirir. Bu sunuşta Foucault’nun öznellik anlayışının bilgi ve iktidar pratikleriyle ilişkisi içinde ayrıntılı bir analizi yapıldı ve bu anlayışın Foucault’nun eser bütünündeki izi sürüldü.

Ferda Keskin Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden lisans, Columbia University’den Master ve Doktora derecelerini aldı. Columbia University’de Felsefe ve Humanities bölümlerinde ders verdi. 1994-2002 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünde görev aldı. 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’ne geçti ve 2003-2006 yılları arasında aynı kurumdaki Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programının direktörlüğünü yaptı. 2007 yılında Ekonomi Politik ve Toplumsal Felsefe Lisans Programı ile Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programlarını kurdu. 2008-2010 yılları arasında uluslararası Kültürel İncelemeler birliği Association for Cultural Studies’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yaptı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here