Foma – Maksim Gorki. Tüccar sınıfın eşi görülmedik gayri insani gerçeği ve aşka, adalete susamış cömert yürekli bir insanın acı çığlığı

Maksim Gorki?nin Anton Pavloviç Çehov?a ithaf ettiği 1899 yılında bastığı ilk romanı “Foma Gordeyev?, Gorki’nin ilk romanıdır. Kokuşmuş bir toplum düzenini şiddetle suçlayan bu eser için, aşk ve adalete susamış cömert yürekli bir insanın acı çığlığı denebilir.
Anlatılan olaylar, XIX. yüzyılın sonunda Volga yöresinde ve o zamanki Rusya’nın ticaret merkezi Nijni-Novgorod’da kapitalizmin yaygınlaştığı ve zengin tüccar sınıfının o güne kadar eşi görülmedik bir yırtıcılıkla ve her türlü vasıtayı mubah sayarak ülkede egemenliklerini kurmaya çalıştıkları bir dönemde geçer.
Foma Gordeyev, hem servetinden, hem toplumsal çevresinden tiksinen, kötü bir dünyaya duyduğu kin ve insanlara beslediği sınırsız sevgi uğruna açlığı ve ölümü göze alabilen
kimseyi temsil eder. Gorki, bu ilk romanında tam anlamıyla siyasi bir eser yazmak istemişse de, bu sınırlı amacın içinde kapalı kalamamış, insani bakımından eşsiz bir roman çıkarmıştır ortaya.

Tanıtım Yazısı
Foma, Maksim Gorki’nin ilk ve en önemli romanıdır.
Romanda, Volga boylarında deniz taşımacılığını elinde tutan tefeci tüccarlarla, özgürlük yanlısı ve insan sevgisi ile dolu Foma Gordeyev’in çelişkisi anlatılmaktadır.
Foma Gordeyev, hem servetinden hem toplumsal çevresinden tiksinen, kötülüklerle dolu dünyaya duyduğu kin ve insanlara beslediği sınırsız sevgi uğruna, düşmeyi göze alabilen bir kişiyi temsil etmektedir.
Bozuk bir toplum düzenini şiddetle eleştiren bu eser için, aşk ve adalete susamış cömert, yürekli bir insanın acı çığlığı demek yerinde olur.

Foma romanında, Volga boylarında deniz taşımacılığını elinde tutan tefeci tüccarlarla, özgürlük yanlısı ve insan sevgisi ile dolu Foma Gordiyev’in çelişkisidir anlatılan. Foma Gordiyev’in çalışanlarına iyi davranması ve bol ücret vermesi ile çileden çıkan, egemenliklerini yitireceklerinden korkan, içinde vaftiz babasının da bulunduğu tefeciler, babasından kalan malına mülküne el koyarak onu akıl hastanesine kapatırlar. Daha sonra Foma meyhane kapılarında içki dilenerek yoksul biçimde aç ve çıplak ölür.

Kitabın Künyesi
Foma
Maksim Gorki
Çeviri: Atilla Tokatlı
Elips Kitap
Basım Tarihi : 02 – 2011
Sayfa Sayısı : 342

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir