Hayat Dediğin Nedir ki? – Friedrich Wilhelm Nietzsche

“Mutluluk, unutabilmektir.”
“Bu, hayat mıydı? Öyleyse, bir kez daha istiyorum.” “Ah güzel yıldız. Biz olmasak, parıl parıl parıldayışın ne işe yarar?”
“Ne kadar az şeye sahip olursanız, size o kadar az sahip olurlar. Yaşasın ılımlı fakirlik!”
“İtaatsizlik, kölelerin soyluluğudur.”

(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Hayat Dediğin Nedir ki?
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Aylak Adam / Düşünce Dizisi
Çeviri : Erkan Aslan, Gökhan Doğru
İstanbul, 2014
69 s.

Yorum yapın

Daha fazla Felsefe
“Pek yaşadın denemez, oysa her şey çoktan söylendi, çoktan bitti (…) yolun çizilmiş bile. Roller hazır, etiketlerde…” Georges Perec

??Ne kimseyi görme, ne de konuşma, düşünme, dışarı çıkma, yerinden kımıldama isteği duyuyorsun. Yine böyle bir günde, biraz daha önce,...

Kapat