Her öldürme varolma bilincimize ihanettir – Bağlaç Kültür Sanat Edebiyat Dergisi

Günümüzde Dünya Sermaye Düzeni, petrol-silah-uyuşturucu üzerinden süreklileşmiş sermaye birikimi sağlama mekanizmasını, toprakları bu mekanizmanın ihtiyaçlarına göre parçalayıp biçimlendirerek güçlendirmektedir. Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan savaş, çatışma ve katliamların temelinde bu politika yatmaktadır.

Toprakların petrol-silah-uyuşturucu ticaretine dayanan parçalanıp biçimlendirilmesi politikasının gerçekleştirildiği başat bölgeyse Ortadoğu?dur. Ülkemizin de içinde bulunduğu bu coğrafyada her gün toprak kan rengine dönüştürülüyor. Ölüm makinelerinin adı El-Kaide, El-Nusra, İŞID, MOSSAD vs. olarak değişiyor ama toprağa düşenlerin hep yoksullar, emekçiler, çocuklar ve kadınlar olduğu gerçeği değişmiyor. Kandan beslenenler, insanın geliştirdiği zorluklara karşı varolma ve varetme bilincini kurutmak istiyorlar. Bunun için Gazze?de, Rojava?da, Kerkük?te ve toprağın kanla yıkandığı her yerde düşmanlaştırma barutunu ateşliyorlar.

Bağlaç Kültür Sanat Edebiyat Dergisi olarak, insanı güzelleştiren tüm değerlerin, hücrelerini sürekli ve dengeli biçimde çoğaltarak ölümsüzlüğü yaratan hidralar gibi ölümsüzleştirilmesi için sevgiyle, eşitlik ve özgürlükle yeşertilmesi gerektiğini biliyoruz. Bu bilincin vicdanlarda kökleşmesine engel olan her öldürmenin faili, sanatın da düşmanıdır. Çünkü sanat; yaratmadan, varetmeden ve özgürleşmeden yanadır. Bağlaç; bu duruşu doğrultusunda Siyonist İsrail sermayesi başta olmak üzere savaşlara, katliamlara ve zulme neden olan uluslararası sermayenin sömürü politikalarına cepheden karşı çıkmaktadır. Dünya?nın hiçbir yerinde toprakların kan rengine dönüşmemesi için halkların barış mücadelesini yükseltmek gerektiğini düşünmektedir. Toplumcu sanatın, bu mücadelede öne çıkmasını öngörmektedir.

Barış; varolma ve varetme bilincini sanat kaldıracıyla yükseltenlerin, toprakları renklendirmesiyle her zaman canlı kalacaktır.

24.07.2014
BAĞLAÇ KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT DERGİSİ YAYIN KURULU

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here