İlk Nota Dizgesi

İlk Nota Dizgesi El yazması olarak korunmuş en eski Gre- gorius Ezgileri 9. yüzyıldan kalmadır. Önceden, kuşaktan kuşağa, kulaktan kulağa taşınan ezgiler, giderek neuma’ların harften simgeye dönüşmesiyle kalıcı belgelere geçirilmiştir. Toscana’da Arezzo katedralinin rahibi Guido, 1030 yılında koro çocuklarına duaları ezberletmek için bir yöntem bulur: Her yeni sesin bir öncekinden daha yüksek başladığı bir halk ezgisi öğretir. Sonra bunu Latince ve dinsel içerikli bir metne çevirir. Elinin parmaklarındaki girinti ve çıkıntılara metnin ilk hecelerini yazar. Böylece bir gam dizisinin sekiz notasını birden sergilemiş olur: Utqueant Iaxis (ut sonradan Do notasına dönüşecektir), Resonare fibris, Mira gestorum, Famuli tourum, Solve polluti, Labi reatum, Sancte lonnes (sonradan si olacaktır). Bu yöntem müzik tarihinde Guido d’Arezzo’nun eli olarak anılır. Ayrıca seslerin birbirine oran- tısal incelik ve kalınlıklarını göstermek için her biri ayrı renkte porte çizgileri kullanmıştır. Önceki nota benzeri simgeleri, neuma’ları derleyip belli bir dizgeye yerleştiren, böylece nota ve porte kavramını müzik tarihine getiren kişi Guido d’Arezzo’dur.

Evin İlyasoğlu
Zaman İçinde Müzik
Remzi Kitabevi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here