İtaatsizlik Üzerine (Özgürlük Neden Otoriteye “Hayır” Demektir?) – Erich Fromm

“Şimdiye kadar tarihin büyük bir bölümünde, bir azınlık çoğunluğa hükmetmiştir. Bu hâkimiyeti gerekli kılan, hayatın güzelliklerinin sadece azınlığa yetecek kadar olup, çoğunluğa kırıntıların kalmasıdır. Eğer bu azınlık güzelliklerin tadını çıkarmak ve bunun da ötesinde çoğunluğun kendine hizmet etmesini, kendisi için çalışmasını istemişse gerekli şart şuydu: Çoğunluk itaat etmeyi öğrenmeliydi.”

(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi İtaatsizlik Üzerine (Özgürlük Neden Otoriteye “Hayır” Demektir?) Orjinal isim: On Disobedience: Why Freedom Means Saying “No” to Powver Erich Fromm Say Yayınları / Psikoloji Dizisi Editör : Sinan Köseoğlu Çeviri : Nurdan Soysal İstanbul, 2014 72 s.

Yorum yapın

Daha fazla Psikoloji
Direnlibido – Cemal Dindar

#direnlibido, despotizme karşı yaşamı savunmak için bireyleri direnişe geçiren ruhsal dinamikler üzerine bir inceleme. Bu dinamiklerin Türkiye'nin uzak-yakın tarihi ile...

Kapat