Jaroslav Hašek: Katliam hazırlıkları her zaman Tanrı ya da insanların düş güçleriyle yarattıkları bir başka varlık adına yürütülür.

Jaroslav Hašek

Katliam hazırlıkları her zaman Tanrı ya da insanların düş güçleriyle yarattıkları bir başka varlık adına yürütülür.
Fenikeli’lerin esirlerinin gırtlaklarını kesmeden önce yaptıkları dinsel törenler kendilerinden yüzlerce yıl sonra yaşayanların düşmanlarını top ateşi ve kılıçla öldürmek üzere savaş alanlarına gitmeden önce yaptıkları dinsel törenler kadar görkemliydi.

Yeni Gine ya da Polinezya yerlileri esirlerini ya da misyoner, iş adamı, gezgin gibi gereksiz kişileri öldürmeden önce tanrılarına kurbanlar sunarlar ve en karmaşık dinsel törenleri gerçekleştirirlerdi. Papaz giysileri giyecek kadar gelişmiş olmadıkları için bu törenlerde bedenlerini kocaman yapraklarla örterlerdi.

Kutsal engizisyon mahkemelerinin kurbanları öldürülmeden önce dinsel törenlerin en görkemlisi, koro eşliğinde kutsal ayin yapılırdı.

Suçlular asılırlarken papazlar hazır bulunarak asılacak kişileri varlıklarıyla rahatsız ederler.

İdam mahkumları Prusya’da boyunlarının vurulacağı sehpaya, Avusturya’da darağacına, Fransa’da giyotine, Amerika’da elektrikli sandalyeye, İspanya’da kendilerini boğmak amacıyla kullanılan dahiyane aygıta giderlerken yanlarında hep bir papaz bulunur.

Ve her yerden sanki, “Senin yalnız boynun vurulacak, sen yalnız asılacaksın, yalnız boğulacaksın, senin bedenine yalnız 1500 volt enerji yüklenecek, ama İsa’nın nelere katlanmak zorunda kaldığını unutma.” dermişcesine bir haç taşınır.

Dünya Savaşı’nın neden olduğu felaketler, din adamlarınca kutsanmasalar eksik kalırlardı. Tüm orduların papazları ekmeğini yedikleri yanın kazanması için dua ediyor ve kutsal ayinler düzenliyorlardı. Başkaldıranlar kurşuna dizilirlerken hep bir papaz hazır bulunurdu. Çek Lejyonerleri kurşuna dizilirlerken Papaz’lar hazır bulundular.

Tüm Avrupa’da imparatorlar, krallar ve diğer devlet adamlarının yanısıra Papazlar da, insanları felakete güdülüyorlardı. Cephede kutsal ayin iki kez yapılırdı. Birlikler cepheye giderlerken ve insanlar ölmeye başlamadan önce. Bir kez bir düşman uçağının kutsal ayin yöneten bir papazın üzerine bir bomba bıraktığını ve papazdan geriye bir kaç parça kanlı paçavra dışında hiç bir şey kalmadığını anımsıyorum.

Birliklere bizim papazın şehit olduğu duyurulurken uçaklarımız karşı yanın papazı için benzer bir utku hazırlıyorlardı.

Jaroslav Hašek
Aslan Asker Şvayk, sf. 109-110
(Yalçın Yayınları, 1997)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here