İçe Dönük Düşünen Tip ve Albert Einstein

Newton’un ortaya koyduğu fizik ve mekanik kurallar, 17.yy’ın sonlarından 20.yy’ın başlarına kadar test edildiği her sınavdan başarıyla geçmiştir. Hala da dünya üzerinde yapılan pek çok çalışmanın temelinde, Newton’un fiziği yatmaktadır. Ancak Einsten’ın ortaya attığı Özel ve Genel Görelilik kuramları Newton’un yanıldığını, onun Klasik Fizik de denilen öğretilerinin ışık hızına yaklaşıldığında veya uzay-zaman denkleminde çalışmadığını ortaya koymuştur. Einstein, bu kuramları yaratırken bunu tümüyle zihinsel bir süreçle gerçekleştirmiş, ne bir deneye ne bir gözleme ne de matematiksel bir denkleme dayandırmıştır. Einstein tüm kuramı zihninin içinde yaratmış, geliştirmiş ve bütünleştirmiştir. Bunun ardından kuramın matematiksel denklemi ortaya konmuş ve en sonunda da İngiliz astronom Arthur Stanley Eddington tarafından test edilerek kanıtlanmıştır. Eğer Einstein, bu kuramları zihninde yaratarak ortaya koymasaydı hiçbir zaman bu özgünlükte bir yaklaşım geliştirilemeyeceği muhtemeldir.

Einstein’ın İçe Dönük Düşünen Tip sınıfına girmesindeki en temel sebep, yukarıda da bahsedildiği gibi en başında kuramını ne bir gözleme ne de başka bir fiziksel kanıta dayanarak oluşturmamasıdır. Tüm süreç Einsten’ın “İç” zihinsel dünyasında yaratılmıştır. İçe Dönük Düşünen Tipler, araştırma yapmak için yalnız başlarına kalmayı ve düşüncelerini genellikle kendilerine saklamayı tercih ederler. Diğer insanların ne yaptıklarıyla pek ilgilenmezler, gururlu ve inatçıdırlar. Düşünceleri çağdaşlarının çok ilerisinde olduğu için, diğer insanlar onları anlamayabilirler ve bu sebeple genellikle bu tipler fikirlerini kendilerine saklamayı tercih ederler.
Mesleki olarak örneklendirmek gerekirse, dış dünyayı zihinlerinde sorgulayan, sık sık zihinsel muhasebeler yapan filozoflar bu tipi iyi temsil ederler.


Psikolojik Tipler ve Jung Psikolojisi Üzerine Bir Değerlendirme
Cem GÜLCAN
Doktora Öğrencisi, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doktora Programı,
cemgulcan26@gmail.com (Makale türü: Derleme)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here