Dışa Dönük Düşünen Tip ve Charles Darwin

Charles Darwin, 1835 yılında Galapagos takımadalarına ayak bastığında 26 yaşındaydı. Adaya geldiğinde onu müthiş çeşitli ve bol miktarda, diğer bölgelerde bulunmayan bitki ve hayvan türleri karşılamıştı. Böylece bu adalarda, küçük bir alanda bulunan değişik habitatları inceleyebilmiş, adaların farklı kesimlerinden farklı örnekler toplamıştır. Tüm bu örnekleri inceleyerek buradaki türlerin, diğer bölgelerdekilerden farklılaşan özelliklerini tespit etmiş ve bunun sonucunda meşhur “Evrim Teorisi” ortaya atılmıştır.

İşte Darwin’in dışa dönük yaptığı bu gözlemler, onu Dışa Dönük Düşünen Tip’e iyi bir örnek yapmaktadır. “Jung’a göre bu tipler, faaliyetlerini entelektüel sonuçlara bağlamaya meyillidirler ve bu sonuçları nesnel verilere, olgulara ya da fikirlere dayandırmaya çalışırlar”
(Jung, 2019, s. 366). Hayatlarında belirli idealleri vardır ve bu idealler olmadan var olamazlar.
Diğer insanlar tarafından hemen her konuda kolay ikna edilemezler. İkna olmaları için geçerliliği olan, elle tutulabilir ve sınanabilir veriler gereklidir. Yine Jung’a göre Dışa Dönük Tip’in düşünüşü ortaya yararlı ve olumlu yeni olguların çıkmasına sebep olur (Jung, 2019).


Psikolojik Tipler ve Jung Psikolojisi Üzerine Bir Değerlendirme
Cem GÜLCAN
Doktora Öğrencisi, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doktora Programı,
cemgulcan26@gmail.com (Makale türü: Derleme)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here