Kendini Gerçekleştirebilme Kılavuzu – Serkan Engin

İnsan, elbette çağının ve içine doğduğu toplumun ürünüdür, ama aynı insan, birey olarak toplumsal realiteye kendi çapı oranında etki eden, bu realitenin dönüşümünde payı olan bir toplumsal parametredir. İçine doğduğunuz ailenin, şehrin, ülkenin sosyo-kültürel yapısı, ekonomik koşulları ve ilişkileri, din-gelenek bağlamındaki kalıplaşmış davranış modelleri, çağın ve ülkenin politik dinamikleri, siz daha gözünüzü açar açmaz sizi şekillendirmeye başlarlar. Ne var ki, buna yaslanarak insanı sadece içine doğduğu ailesel ve toplumsal koşulların sonucu olarak değerlendirmek, “homo sapiens sapiens” yani “farkında olduğunun farkında olan” tanımıyla tezattır. Birey içine doğduğu ailesel ve toplumsal koşulların aksak, çürümüş, arkaik, yoz, vandal, bağnaz yönlerini “fark edip” bu farkındalığın izdüşümü olarak kendini “inşa etmekten”, yani öznel realitesini nesnel koşullara göre ve/veya rağmen kurmaktan sorumludur.

: İnsan olmak, kendini gerçekleştirebilme sorumluluğunu almaktır.

Serkan Engin
Nisan 2013

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here