Kumdan Kitap / Bitişik Şehir ve Medya Hikâyeleri – Ali Mert

Ülkemizdeki “işgal geçeği”ni çarpıcı örnekler ve öykülemelerle ortaya koyan Ali Mert’in Kumdan Kitap / Bitişik Şehir ve Medya Hikâyeleri adlı yapıtı, aynı zamanda politik mizah yönüyle de öne çıkan bir çalışma.

İstanbul başta olmak üzere metropollerdeki “büyük satış”a, yoksul semtlerdeki yaşam tarzıyla uydu kentler arasındaki uçuruma, alışveriş merkezlerinde seyre çıkanlara, 2000’lerin sınıf atlama dürtülerine, yoksullaşmanın acı gerçekliğine, medyadan yayılan çürümeye, “iş âlemi”ndeki kokuşmaya, şehirlerdeki farklı “toplaşma”lara… uzanan, birbirine bitişe bitişe akıp giden öyküler.

Günümüz toplumundaki çarpıklıkları, bireyin sıkışmışlığını ve topyekûn bir kurtuluşun olanaklarını tartışmak için, edebi dilin olanaklarıyla devşirilmiş, bitişik şehir ve medya hikayeleri…

Kumdan Kitap / Bitişik Şehir ve Medya Hikâyeleri – Ali Mert
Yayınevi: Yordam
Yayın Tarihi: Ekim 2008
239 sayfa

Yorum yapın

Daha fazla Mizah, Politika
Türkiye’nin Demokrasi Tarihi (1950’den Günümüze) – Tevfik Çavdar

Tevfik Çavdar'ın ikinci cildi olan 'Türkiye'nin Demokrasi Tarihi 1950'den Günümüze' adlı çalışmasında Türkiye'deki demokrasi tarihinin kendi deyimiyle panoramik bir görüntüsünü...

Kapat