Kurden Nejibirkirine – Nuredin Zaza

Hemû berhemên edebî ên Nûredîn Zaza, ên çapkirî û neçapkirî di kitêbekê de ku navê wê “Kurdên Nejibîrkirinê” ye hatin civandin û di nav weşanên Avesta de derketin.

Di vê kitêbê de hemû nivîsên Nûredîn Zaza, bi taybetî nivîsên wî yên edebî hatine berhev kirin. Hin ji van nivîsan ji arşîva jinebiya Nûredîn, Gilberte Favre-Zaza; hin jî ji nameyên ku wî ji Kendal Nezan re şandine û yên din jî ji nivîsên wî yên Hawarê hatine deranîn û amade kirin. Çend sal berê, gava ku Nûredîn Zaza: Bîranîn ji destnivîsên wî hate amadekirin, me wiha bawer dikir ku êdî nivîsên Nûredîn Zaza yên neweşandî nemane. Lê Gilberte Xanim bi me da zanîn ku di destên wê de hinek deng (li ser kasetên kevn) û çend rûpel jî destnivîsên Nûredîn Zaza hene. Me ew deng guhdarî kir û tevî destnivîsên mayî, li ser kaxidê raxist. Di kasetê de tenê şi’rek (Derketî) û şanoyek (Stêrk) hebûn. Ên din di wextê xwe de, di Hawarê de hatibûn belav kirin.
Bi vî awayî hemû nivîs û destnivîsên wî yên dawîn jî tên weşandin.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Kurden Nejibirkirine
Nuredin Zaza
Avesta Yayınları / Kürtçe Kitaplar Dizisi
İstanbul, Mayıs 2011, 1. Basım
132 sayfa

Yorum yapın

Daha fazla Kürt Edebiyatı
Dengbêjler / Sözün Yazgısı – Abidin Parıltı “Önce deng (ses / söz) ve bej (söyle) vardı”

"Abidin Parıltı?nın 2005 yılında basılan ?Dengbêjler / Sözün Yazgısı? adlı kitabı, Homeros?un ?İlyada?sından ozanlara saygıyı anlatan dizelerle başlıyor. Dengbêj, Kürtçe?de...

Kapat