Birey Nedir? (Öz Türkçe Bir Marksist Yaklaşım Denemesi) – Cem Eroğul

Marksizm ya da özdekçi (maddeci) tarih görüşü, bir buçuk yüzyılı aşkın bir süre içinde, toplum bilimlerine çok önemli katkılarda bulunmuştur. Bu katkılar bugün de sürüyor. Buna karşılık, toplum bilimlerine katkılarıyla karşılaştırıldığında, Marksizmin birey bilimlerine katkısı son derece cılız kalmıştır. Bu kitap, işte görece boş olan bu alanda bir söz söyleme denemesidir.

Çalışılan alanda büyük boşluklar bulununca, her katkının özgün olması kaçınılmaz olur. Yoksa bu bir katkı olmaz. Başka bir deyişle, bu kitap, konusu gereği olarak, özgün bir Türkçe bilim kitabı olma savındadır. Bilim Türkçe yapılacaksa, kullanılan dilin de buna uygun olması gerekir. Özgün Türkçe bilim dili ancak öz Türkçe olabilir. İşte bu gerekçeyle bu kitap, elden geldiğince arı bir Türkçeyle yazılmaya çalışılmıştır.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Birey Nedir?
(Öz Türkçe Bir Marksist Yaklaşım Denemesi)
Cem Eroğul
Yordam Kitap / Yayınevi Genel Dizisi
İstanbul, 2014
400 s.

Yorum yapın

Daha fazla Felsefe, İnceleme
?Sesi çıkmayan? bir toplum – Heval Bozbay

Arap Aleviliğinin tarihini, cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan politik olayların, pek ?sesi çıkmayan? bu toplum içerisinde nasıl yankı bulduğunu anlamak, yazmak...

Kapat