Para ve Finansın Ekonomi Politiği – Costas Lapavitsas, Makoto Itoh

Günümüz kapitalizminde para ile finans alanında düzeni ve uyumu sağlamak neden bu kadar zor? Bu, günümüz ana akım iktisatçılarını en çok meşgul eden sorulardan biri. Kapitalist ekonomilerin 1970’lerin başından itibaren uyguladıkları iktisat politikaları, parasal ve finansal istikrarsızlığı daha da derinleştirdi. Önde gelen iktisadi düşünce okulları, bu karmaşık meseleyi farklı şekillerde çözmeye çalışıyorlar. Neoklasik iktisat, kapitalizmi, tarihsel olmayan ve doğal bir toplumsal düzen olarak gördüğünden parasal ve finansal istikrarsızlığı da, yetkililerin para ve finans alanındaki hatalı politikalarına bağlıyor: Hatalar ve yanlış kanılar ortadan kaldırılsaydı, kapitalist ekonominin temelinde yatan doğal ahenk kendini ortaya koyabilecekti!

Neoklasik doğalcı bakış açısını eleştiren bu kitap, parasal ve finansal istikrarsızlığa odaklanarak, Marksist para ve finans teorisinin sistemli açıklamasını ve savunusunu yapıyor. Marksist ekonomi politiğin karakteristik gücü, kapitalizmin tarihi olarak özgül doğasına vurgu yapmasıdır. Geniş bir tarihî bakış açısını benimseyen Marksist parasal ve finansal istikrarsızlık analizi, özellikle şu noktalar üzerinde duruyor: Kapitalist parasal ve finansal istikrarsızlığın kökleri, yalnızca piyasa işlemlerinde (ve yetkililerin bu işlemler üzerindeki etkisinde) değil, bizzat kapitalist birikim süreci içinde aranmalıdır. Ve günümüzün parasal ve finansal istikrarsızlığını tam olarak kavramak için onun tarihi evrimini anlamak gerekiyor. Para ve Finansın Ekonomi Politiği, para ve finans konularını ana akım iktisada alternatif tarzda ele alan temel bir başvuru kaynağıdır.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Para ve Finansın Ekonomi Politiği
Orjinal isim: Political Economy of Money and Finance
Costas Lapavitsas, Makoto Itoh
Çeviri: Tuncel Öncel
Yordam Kitap / Ekonomi Dizisi
İstanbul, Ekim 2012, 1. Basım
286 sayfa

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
Çocuklar İçin Üç Büyük Ustadan Dört Klasik – Hayati Berke Aral

Türkiye'de çocuk yayıncılığı, umut ve umutsuzluk ikileminde salınıp duruyor. Baskı ve içerik olarak iyi hazırlanmamış kitapların yanı sıra, çocuklara yönelik...

Kapat