Pozitivizme ve Pragmatizme Karşı Felsefeyi Savunmak – Maurice Cornforth

İngiliz Marksist filozof Maurice Cornforth, ‘Pozitivizme ve Pragmatizme Karşı Felsefeyi Savunmak’ eserinin en özgün yanı, öncelikle felsefeyi, farklı sınıf çıkarlarını temsil eden değişik akımlarıyla tanımak açısından sunduğu açılımdır diyebiliriz. Kitap özellikle, işçi sınıfının teorik mücadelesinin güncel ihtiyaçları bakımından büyük bir öneme sahip. Çoğu zaman, Marksizm, pozitivist bir ideoloji olarak eleştirilmişti. Cornforth’un eseriyse, bu akımın “burjuva hareketinin net bir sınıf karakteri” olduğunu ileri sürüyor. Dolayısıyla kitap, pozitivizmin resmi egemen ideolojinin en temel dayanağı haline geldiğini ve pozitivizmle hesaplaşmanın rejimle hesaplaşmanın birebir siyasal ifadesi olduğunu vurguluyor. Kitap, Aydın Çubukçu imzalı, Cornforth’un tezlerini kapsamlı bir şekilde ele alan bir önsözüyle yayımlandı.

Tanıtım Yazısı
Maurice Cornforth?un pozitivizm eleştirisi, işçi sınıfının teorik (ideolojik, felsefi, kültürel) mücadelesinin güncel ihtiyaçları bakımından son derece büyük bir önem taşıyor.
Eser, öncelikle felsefeyi, farklı sınıf çıkarlarını temsil eden değişik akımlarıyla tanımak açısından önemli bir kaynaktı

Kitabın Künyesi
Pozitivizme Ve Pragmatizme Karşı Felsefeyi Savunmak
Maurice Cornforth
Çeviri: Tonguç Ok
Evrensel Basım Yayın
Basım Yılı: 2006
335 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here