Şekispir’den Shakespeare’e: Üstadın Anadolu Macerası

Önceleri Şekispir, Şekspir ya da Şekspiyer diye anılmaya başladıysa da 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra artık ülkemizde de Shakespeare diye biliniyordu. Onun bu topraklardaki macerası yaklaşık 140 yıl önce, Osmanlı’nın son döneminde başladı.
Shakespeare’in tiyatro yapıtlarının Osmanlı’daki ilk çevirmeni Kütahyalı Hasan Bedrettin Paşa ile arkadaşı Manastırlı Mehmet Rıfat olmuş. 1870’lerde bu ikili (İngilizce bilmedikleri için) Othello’yu Fransızcadan çevirmişler.

Ardından üstadın yapıtlarını Osmanlıcaya tercüme etmek bir ‘riyaziyeci’nin aklına gelmiş. Eğitimci, matematikçi Mehmet Nâdir Bey Hamlet’ten üç bölüm seçip çevirmiş. Yine Fransızcadan ama İngilizce de biliyormuş. Bunu yaparken büyük olasılıkla Hamidiye Zırhlısı’nda hapisteymiş.
Mehmet Nâdir Hamlet çalışmasını 1881’de Hazine-i Evrak dergisinde şöyle sunmuş: “Nâmı şöhretgîr-i âfâk olan ‘şekspir’in tercüme etdiğim bazı âsârı içinden birkaç söz toplayub (Hazine-i evrak)a derc buyurulmak üzere irsâl eyledim.”
Nâdir Bey bununla da yetinmemiş, 1887-1888’de Shakespeare’in 42 sonesini düz yazı olarak Osmanlıcaya çevirmiş. Yine bu sıralarda başka bir Osmanlı aydını Örikağasızade Hasan Sırrı Bey (Nahit Sırrı Örik’in babası) Venedik Taciri ile Sehv-i Mudhik (Yanlışlıklar Komedisi) çevirilerini yapmaktaymış. 1884 ve 1887’de ikisi de yayımlanmış.
Verona’nın İki Asilzadeleri 1886 yılında II. Meşrutiyet yıllarında kaymakamlık yapmış olan Mihran Boyacıyan tarafından çevrilip Civelekyan Matbaasında basılmış. Boyacıyan aynı yıl Romeo ve Juliyet’i de çevirmiş.
Çeviriler yapılmış ama sahneler pek hareketli değil henüz. Bazı Shakespeare yapıtları Rum ya da Ermeni toplulukları tarafından sahnelenmiş. Örneğin 1842’de Konkordiya tiyatrosuna gelen Rum sanatçılar Romeo ve Juliette’i, Othello’yu, Hamlet’i oynamışlar.
Bu oyunlar, Gedikpaşa Tiyatrosunun ilk döneminde de temsil edilmiş. Ama Osmanlı sahnelerine adım atan Osmanlıca ilk oyunu Othello. Mihran Boyacıyan’ın İngilizceden çevirdiği Othello ?Manzûme-i Efkâr Matbaası tarafından 1912 yılında yayımlanmış.

‘Resmi’ tiyatro dönemi

1914 yılında İstanbul’da Darülbedayi’nin, yani modern anlamda ilk tiyatro ve konservatuvar yapısının oluşmasıyla ‘resmi’ tiyatro yaşamı başlar. 1912 yılında Muhsin Ertuğrul bir Hamlet yapmıştır bile. Çevirisi, başrol oyunculuğu, yönetimi kendine ait bir Hamlet’tir bu.
Anadolu ise Othello’yu çok beğenmiştir. Darülbedayinin ilk öğrencilerinden biri, Kâmil Rıza, öteki adıyla Othello Kâmil, yıllar boyunca gezici kumpanyasıyla Anadolu’yu dolaşıp Othello oynar. Kâmil’in yorumuyla sahnelenen oyunun adı Arabın İntikamı’dır.
Nâzım Hikmet “Oyunlarım üstüne” başlıklı yazısında (Moskova, 1962) Kâmil’in seyircisi olduğu günleri şöyle anlatır: “Ankara’da 1921 kışında ahırdan bozma salaş bir tiyatroda, gaz lambalarının ışığında ve ikide bir soğuktan avuçlarıma hohlayarak Otello Kâmil’i seyrettim. Ömrümde ilk defa Şekspir’i seyrettim. Abdullah Cevdet adında bir eski Jön Türk şairi Arap ve Acem sözcükleriyle dolu bir dille büyük üstadı Türkçeye çevirmişti. Otello’yu, Hamlet’i filân okumuştum, şaşmıştım, hayran olmuştum ama pek anlamamıştım. Kâmil bir gezgin aktördü. Repertuvarında bir tek piyes vardı denilebilir. Otello’yu Papazyan üslubuyla oynadığını söylerler. Ne yazık Papazyan’ı Otello’da seyretmek nasib olmadı. Ama çırağı Kâmil’in Otello’suna bakıp ustasının ustalık kertesini kestirmek mümkün.”
Gerçekten de Abdullah Cevdet Shakespeare’in tüm oyunlarını çevirmek niyetlisidir. Ama ne yazık ki çeviriler başarısızdır.
Neyzen Tevfik’in satırlarında Shakespeare
Abdullah Cevdet tercüme işine devam ettiği sırada bir gün Süleyman Nazif’e dert yanar: “Nazif, Shakespeare’i çevirme işini bitirmeden öleceğim diye korkuyorum.”
Süleyman Nazif cevabı yapıştırır: “Ben de tam tersine Shakespeare’in tamamını ölmeden önce çevireceksin diye korkuyorum. Herkes Shakespeare’in eserlerini ölümsüz bilir, oysa sen Türkçeye çevirerek ölümlü olduklarını kanıtladın.”
20. yüzyıl başlarında Osmanlı’nın yeni Türkiye Cumhuriyetine armağanlarından biri olan Neyzen Tevfik’in diline de düşer Shakespeare:

ŞEKSPİR
Şekispir’in bütün asarına değil, birine
Feda imiş Britanya o hikmet efserine.
Ne muhteşem, ne derin bir mehabet-i takdir,
Yeter bu İngiliz’in ilme aşkını tasvir.
Revân eder acı sözlerle tayf-ı hikmetini,
Bu serzeniş ile sezmiş vatan muhabbetini.(1921)

“İngiltere’nin Avon deresi İrlanda denizine dökülmek için kara ağaçlar arasında aheste ve sakit akıyor; gruba doğru pembeleşen yeşil sularında dallar ve sazlarla beraber Stratfort beldesinin beyzi ve tulani pencereleri ve mızrak biçimli parmaklıkları münakis yaşar; akisler arasında birer canlı kar yığını halinde sessiz kayan beyaz kuğular vardır. İşte bu güzel akar suyun kenarına yaslanan Stratfort şehrinin Henley sokağında 1564 senesi nisanının yirmi üçüncü günü Vilyem Şekspiyer dünyaya geldi.”
Bu satırlar 1934 yılında Kanaat Kütüphanesi tarafından yayımlanmış, Cenap Şahabettin’in kaleme aldığı “Vilyem Şekspiyer” adlı kitaptan. Resimli, 196 sayfa olan kitapta Türkçede ilk kez Shakespeare’in hayatı, kadınları, eserleri ahlakı gibi konular ele alınıyor.

Cumhuriyet’ten sonra Shakespeare
Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra Shakespeare kültür ve sanat dünyasının baş köşesine kurulacaktır.

1920’lerden günümüze Shakespeare’in tüm oyunları Türkçeleştirildi. Çevirmenler arasında Halide Edip Adıvar, Sabahattin Eyuboğlu, Ülkü Tamer, Can Yücel, Mina Urgan, Berna Moran gibi edebiyatımızın ünlü isimleri de var. Tüm soneleri ise Talat Sait Halman çevirisiyle Türkçeye kazandırıldı. Üstadın (Venus and Adonis, Rape of Lucrece gibi) manzum öyküleri ise onları çevirecek kahramanları bekliyor.
Shakespeare’in bu topraklar üstündeki maceralarından bazıları oldukça ilgi çekici:
1960’ların başında İstanbul’da Küçük Sahne’de Othello sahnelenir. Iago’yu oynayan Genco Erkal seyircilerin arasından geçerken “Allah belanı versin!” diye bağıranlar olur.
Türkiye ve hatta dünya sahnelerinde boy gösteren az sayıdaki kadın Hamlet’lerin başında Ayla Algan gelir. 1962 ile 1965 yılları arasında İstanbul Şehir Tiyatrolarında Muhsin Ertuğrul’un rejisiyle sahnelenen Hamlet’te hem Hamlet’i hem de Ophelia’yı oynadı.
1976 yılında Metin Erksan bir Shakespeare uyarlamasını beyaz perdeye taşır. Fatma Girik’in baş rolünü oynadığı bir Hamlet filmidir “Kadın Hamlet ya da İntikam Meleği”. Şatoda değil çiftlikte geçer. Film hakkında Variety dergisinde çıkan yazıda “Kadın Hamlet, 1977 Uluslararası Moskova Film Festivalinin ve 1978 Uluslararası Los Angeles Film Festivalinin en güzel, en orijinal, en sıra dışı, en eşsiz, en anlamlı, en beğenilen tek filmi” diye yazar Lester Cole.
Müşfik Kenter 1985-86 tiyatro sezonunda Kenter Tiyatrosunda Talat S. Halman’ın kaleme aldığı “Türk Shakespeare” adlı metni sahnede tek başına canlandırdı. “Kahramanlar ve Soytarılar” adıyla sahnelenen oyunda Müşfik Kenter hem sonelerden hem oyunlardan sahneleri hem de Türkiye’de sahnelenen Shakespeare oyunlarından anekdotları seyircilere aktarıyordu.
Işıl Kasapoğlu’nun 1994 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda sahnelediği Venedik Taciri’nde ünlü Yahudi tefeci Shylock’u bir kadın oyuncu canlandırıyordu.
Hamlet metni hiç kesilmeden sahnelenince altı-yedi saat sürüyor. Türkiye’de bu iş bir kez yapıldı. Işıl Kasapoğlu’nun rejisiyle 1998 yılında İzmit Şehir Tiyatrolarında. Hamlet’i Tardu Flordun oynuyordu.
2002 yılında Mustafa Demirci çıkardığı “Ahuzar” adlı ilahi kasetinde Shakespeare’in bir sonesini “Vazgeçtim” adıyla ilahi olarak seslendirdi.
2009 yılının yaz aylarında Mersin’in Arslanköy beldesinde Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu üyesi yedi kadın, Hamlet’ten üç bölümü Hamit adıyla sahneye taşıdı. Topluluğun kurucularından Ümmiye Koçak kostüm sıkıntısına da yaratıcı çözümler bulduklarını söyledi: “Kraliçeye basmadan yapılmış elbise giydirdik. Diğer karakterler ise şalvar ve şapka giyiyor. Kullanılan taçları kartondan, kafataslarını kabaktan yaptık.” The Guardian gazetesi, “Hamlet Türkiye’de feminist oldu” başlığı ile yayımladığı haberde “Hamlet’in küçük bir okul sahnesinde, kendinden geçmiş seyircilerin önünde, ve en olmayacak yerde oynandığını görmek insanı derinden etkiliyor” diye yazdı.
Hamlet’i Türkiye sahnelerinde tek başına oynayan aktör ise Bülent Emin Yarar oldu. 2013’de İstanbul Devlet Tiyatrosu prodüksiyonu olarak sahnelenen oyunda aktör Hamlet, Hayalet, Kral, Kraliçe, Polonius, Ophelia, Oyuncu, Lucianus, Laertes, Mezarcı rollerini tek başına canlandırdı.
Shakespeare’in Türkiye serüveni bir belgesele de konu oldu. Yönetmenliğini Gülşah Özdemir Koryürek’ün yaptığı, 2013’de seyirci önüne çıkan “Türkiye’de Şekspir Olmak” belgeseli ünlü yazar ve şaire Türkiye’den nasıl bakıldığını işliyor. Belgesel, 1800’lü yıllarda Osmanlı Devleti sınırlarında başlayarak günümüze kadar uzanan yolculuğun hikâyesini anlatıyor.
Shakespeare Anadolu’yu Anadolu’da Shakespeare’i çok sevdi. Nice yıllara üstat…

Zeynep Avcı/BBC Türkçe
7 MAYIS 2014, http://www.bbc.co.uk/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here