Simavne Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin ve Varidat – Vecihi Timuroğlu

Vâridât, Şeyh Bedrettin?in öğrencileriyle yaptığı söyleşileri içeriyor.

Kavramların ve cümlelerin sağlamlığı, söyleşileri, Şeyh?in okuyup düzelttiğini gösteriyor. Bir tasavvuf yapıtı olan Vâridât, tasavvufun sınırlarını aşıyor, Şeyh?in varlık ve bilgi kuramına dönüşüyor. Şeyh?in Tanrı, varlık ve insan hakkındaki düşünceleri, çağını aşan öze sahiptir. Kuşkusuz, bir Rönesans düşünürü değildir, ama İslam dünyasında eşi az bulunur bir aydındır.

Şeyh Bedrettin, bu söyleşilerde, felsefe yapar. Vâridât, onun ilkçağ Yunan felsefesiyle, çağının olgucu bilimleriyle, yani fizikle, kimyayla, bir ölçüde biyolojiyle ilgilendiğini gösterir.

Osmanlı, Şeyh?in yapıtlarıyla adaleti sağlamaya çalışırken, onun öğrencileriyle yaptığı söyleşileri içeren Vâridât?ını sürekli yasaklamıştır. Osmanlı tarihe gömülürken bile, Vâridât yasaktı.

Kitabın Künyesi
Simavne Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin ve Varidat
Vecihi Timuroğlu
Su Yayınevi / İslam Dizisi
Ocak 2013
160 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here