They Don’t Care About Us ( Onlar bizi umursamıyor) – Michael Jackson

They Don’t Care About Us
Skin head, dead head
Dazlak, sıkıcı kimse
Everybody gone bad
Herkes bozuk
Situation, aggravation
Durum, kötüleşme
Everybody allegation
Herkesin iddiası
In the suite, on the news
Süitte, haberlerde
Everybody dog food
Herkes köpek maması
Bang bang, shot dead
Bam bam, ölümüne ateş
Everybody’s gone mad
Herkes bozuk

All I wanna say is that
Tüm söylemek istediğim
They don’t really care about us
Onlar bizi gerçekten umursamıyor
All I wanna say is that
Tüm söylemek istediğim
They don’t really care about us
Onlar bizi gerçekten umursamıyor

Beat me, hate me
Döv beni, benden nefret et
You can never break me
Ama beni kontrol edemezsin
Will me, thrill me
Arzula beni, heyecanlandır beni
You can never kill me
Beni asla öldüremezsin
Jew me, Sue me
Yahudi ben, beni dava et
Everybody do me
Herkes beni yapıyor
Kick me, kike me
Tekmele beni, beni hor gör
Don’t you black or white me
Beni siyah yada beyaz yapma

All I wanna say is that
Tüm söylemek istediğim
They don’t really care about us
Onlar bizi gerçekten umursamıyor
All I wanna say is that
Tüm söylemek istediğim
They don’t really care about us
Onlar bizi gerçekten umursamıyor

Tell me what has become of my life
Anlat bana yaşamımın ne hale geldiğini
I have a wife and two children who love me
Bir karım var ve beni seven iki çocuğum
I am the victim of police brutality, now
Polis acımasızlığının bir kurbanıyım, şimdi
I’m tired of bein’ the victim of hate
Nefretin kurbanı olmaktan yoruldum
You’re rapin’ me of my pride
Gururumun ırzına geçiyorsun
Oh, for God’s sake
Oh, Tanrı Aşkına
I look to heaven to fulfill its prophecy…
Cennete bakıyorum onun kehanetini gerçekleştirmek için
Set me free
Beni özgür bırak

Skin head, dead head
Dazlak, sıkıcı kimse
Everybody gone bad
Herkes bozuk
trepidation, speculation
telaş, spekülasyon
Everybody allegation
Herkesin iddiası
In the suite, on the news
Süitte, haberlerde
Everybody dog food
Herkes köpek maması
black man, black mail
siyah adam, şantaj
Throw your brother in jail
Kardeşini hapse at

All I wanna say is that
Tüm söylemek istediğim
They don’t really care about us
Onlar bizi gerçekten umursamıyor
All I wanna say is that
Tüm söylemek istediğim
They don’t really care about us
Onlar bizi gerçekten umursamıyor

Tell me what has become of my rights
Anlat bana haklarımın ne hale geldiğini
Am I invisible because you ignore me?
Ben görünmez miyim çünkü beni görmezden geliyorsun?
Your proclamation promised me free liberty, now
Beyannamen bana bedava özgürlük sözü verdi, şimdi
I’m tired of bein’ the victim of shame
Ben utanç kurbanı olmaktan yoruldum
They’re throwing me in a class with a bad name
Beni damgalayarak bir sınıfa atıyorlar
I can’t believe this is the land from which I came
Bunun geldiğim kara parçası(vatan) olduğuna inanamıyorum
You know I do really hate to say it
Biliyorsun bunu söylemekten gerçekten nefret ediyorum
The government don’t wanna see
Hükümet görmek istemiyor
But if Roosevelt was livin’
Ama eğer Roosevelt yaşasaydı
He wouldn’t let this be, no, no
O bunun olmasına izin vermeyecekti, hayır, hayır

Skin head, dead head
Dazlak, sıkıcı kimse
Everybody gone bad
Herkes bozuk
Situation, speculation
Durum, spekülasyon
Everybody litigation
Herkes davalı
Beat me, bash me
Döv beni, yumrukla beni
You can never trash me
Beni asla mahvedemezsin
Hit me, kick me
Vur bana, tekmele beni
You can never get me
Bana asla sahip olamazsın

All I wanna say is that
Tüm söylemek istediğim
They don’t really care about us
Onlar bizi gerçekten umursamıyor
All I wanna say is that
Tüm söylemek istediğim
They don’t really care about us
Onlar bizi gerçekten umursamıyor

Some things in life they just don’t wanna see
Onlar hayattaki bazı şeyleri görmek istemiyor
But if Martin Luther was livin’
Ama eğer Martin Luther yaşasaydı
He wouldn’t let this be
O bunun olmasına izin vermeyecekti

Skin head, dead head
Dazlak, sıkıcı kimse
Everybody gone bad
Herkes bozuk
Situation, segregation
Durum, toplumsal kopma
Everybody allegation
Herkes suçluyor
In the suite, on the news
Süitte, haberlerde
Everybody dog food
Herkes köpek maması
Kick me, strike me
Tekmele beni, düşündür beni
Don’t you wrong or right me
Beni yanlış yada doğru yapma

All I wanna say is that
Tüm söylemek istediğim
They don’t really care about us
Onlar bizi gerçekten umursamıyor
All I wanna say is that
Tüm söylemek istediğim
They don’t really care about us
Onlar bizi gerçekten umursamıyor

All I wanna say is that
Tüm söylemek istediğim
They don’t really care about us
Onlar bizi gerçekten umursamıyor
All I wanna say is that
Tüm söylemek istediğim
They don’t really care about us
Onlar bizi gerçekten umursamıyor

All I wanna say is that
Tüm söylemek istediğim
They don’t really care about us
Onlar bizi gerçekten umursamıyor
All I wanna say is that
Tüm söylemek istediğim
They don’t really care about us
Onlar bizi gerçekten umursamıyor

Michael Jackson
Çeviren : Hülya Önkan

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here