Yıllardır zehirlediği halde insanlar fareleri neden bitiremedi

İnsan eğer kendisini, yaşadığı hayatı anlamak istiyorsa, kafasını çevirip öteki uzak akrabalarının hayatlarına, yani hayvanlar alemine de dikkatle bakmak durumundadır. Hayvanların kendi aralarındaki ve hatta bizlerle süregelen ilişkileri, bize kendimizle ilgili çok şey anlatacaktır.

Marian Stamp Dawkins’in ‘Hayvanların Sessiz Dünyası’ adlı kitabı hayvanlarda bilinç konusunun işliyor, hayvanların zihinlerinin nasıl çalıştığına dair son derece aydınlatıcı bilgilerle dolu olsa da, insan denen canlıya dair çok farklı bir bakış açısı geliştirmemizi sağlayacak türde zihin açıcı bir eser.

Dawkins, eserinde çok farklı hayvan türlerinin bilinç yapılarından ve hayatlarından bahsederken, iki bölüm son derece dikkat çekici. İlk ele alacağımız örnek geyiklerin yaşamıyla ilgili.

GEYİKLERİN HAREMİ

Bir erkek geyik, 20 ve üzeri sayıda dişiyi haremine dahil ederek sonbahar mevsimi geldiğinde bunlarla çiftleşerek yeni nesillerini üretmeye çalışır, yavrular bahar aylarında doğacaklardır. Fakat, çevrede dolanan öteki erkek geyikler, bunların bilhassa bekar olanları öteki dominant geyikleri yoklayarak, ”acaba boynuz tokuşturmada şunu yenip dişilerini kendi haremim yapabilir miyim?” sorusuna yanıt ararken harem sahibi geyikleri rahatsız ederler.

Bu durumun farkında olan erkek geyik, diğer yandan bu genç erkeklere meyletmeye yönelik tavırlar sergileyen dişilerinin de gruptan ayrılmasına izin vermemelidir, mazallah dişi bir kenarda başka erkekle kırıştırabilir.

Haremini koruma güdüsü dominant erkekte öyle güçlüdür ki, haftalar boyunca yemeyi içmeyi bırakır, dişilerini kendi çevresinde, iktidarına göz koymuş genç erkekleri ise topluluğundan uzak tutmaya çalışır. Bu uğurda öyle yoğun bir gayret sergiler ki, sonunda sürekli boynuz tokuşturmaktan bitap düşer, kilo verir, kasları erir.

Bazı uyanık genç erkekler, normalde bu güçlü dominant erkek geyikle mücadeleyi kazanamayacak olsalar da, mevsimin sonlarına kadar bir kenarda bekler, haremini korumak için kendisini paralayan erkek geyiğin gücünün iyice erimesini, günden güne takatsiz kalışını izlerler. Nihayet genç erkek için o büyük gün gelir, erkek geyik dişileri elinde tutacak diye bir koca mevsim boyunca yememiş, içmemiş, karşısına çıkan tüm öteki gücü gücüne denk erkek geyiklerle dövüşmüş, hatta bazen rakibinin bir boynuz darbesi ile tek gözünü dahi kaybetmiş, bir zamanlar heybetli görünen bedeninde derin yaralar açılmıştır.

O gün bekar genç erkek aylar boyunca öteki erkekler tarafından hırpalanmış erkek geyiğin karşısına çıkar ve normalde kazanamayacağı bir kavganın zorlanmadan galibi olur, artık çiftleşme dönemine girmiş dişileri kendi haremi haline getirir ve zamanının heybetli, güçlü, burnunda soluyan o iri geyiğini iktidardan düşürerek yerine geçer.

Yerini almak isteyen sayısız öteki erkek geyiğe karşı iktidarını korumak için tüm gücünü harcayan geyiğin ise, şansı varsa oradan kaçarak uzaklaşabilecek kadar gücü kalmıştır, artık yalnız ve devriktir, aldığı yenilginin ardından bir zamanlar yavrularını doğuran dişiler dönüp de yüzüne dahi bakmazlar. Yani gücü her an, bütünüyle elinde tutmaya yönelik baskın tavırlar, nihayetinde iktidarı bütünüyle kaybetmesine neden olacak kadar hırpalayıcı bir süreçtir ve hatta bu uğurda dünün yıkılmaz güçleri nihayetinde kuyruğu dahi titretebilir.

FARELERİN TECRÜBELERİNİ BÖYLE AKTARIYOR

Kitapta karşımıza çıkan bir diğer ilginç konu, insan evladının dünyadaki en tiksindiği, en büyük nefretle saldırdığı, ancak asla karşısında kesin bir galibiyet kazanamadığı farelerle ilgili.

İnsan, insan olduğu günden itibaren farelerden çok çekmiştir, fare de insandan çekmiştir ancak ne çektiyse en çok kimyanın keşfedilişinden sonra ve insan tarafından en acımasız güçte zehirlerin imal edilmeye başladığı modern dönemde çekmiştir. İnsan, varfarin gibi farenin kanının pıhtılaşmasını engelleyerek acılar içerisinde kıvranarak iç kanamadan ölmesine neden olan zehirlerle dahi bu türü bütünüyle yok etmeyi başaramamıştır. Bu başarısızlığının iki sebebi bulunur;

Birincisi, bazı fareler varfarine karşı direnç geliştirmişlerdir ve iç kanamadan ölmek yerine, varfarine dirençli genlerini yeni nesillere aktararak zehirin etkisine dirençli farelerin üremesine katkı sağlamışlardır. Yani, siz ne denli ölümcül bir korku yaratırsanız yaratın, gün gelir o korku ortamında büyüyen ve korkuya dirençli nesiller yarattığınız ölümcül etkinin karşısında dimdik ayakta durmayı başarabilirler.

İkincisi ise, fare topluluklarında varolan kültüre işaret eden bir özelliktir. Bilim insanları farelerin elde ettikleri bilgileri kültürel bilgi olarak yeni nesillerine aktardıklarını keşfettikleri çeşitli deneyler gerçekleştirmişlerdir.

Fare hayvanı, çok zekidir, aynı zamanda onlar da kendi içlerinde muhafazakarlar ve yenilikçiler diye ikiye ayrılırlar. Doğada yaşayan, tarlalara dadanan fareler arasında yenilikçiler, insanlar tarafından bilhassa ortaya bırakılan zehirli yemleri yemeye daha meyillidirler. Ancak bu muhafazakar fareler, önlerine çıkan bütünüyle yeni yemlere karşı temkinli davranırlar, ve bildikleri, tanıdıkları yiyeceklere yönelerek zehirli gıdalardan uzak durmayı bilirler.

Fakat fareleri bütünüyle yok olmaktan koruyan sadece bu özellikleri değil, daha farklı bir yönleridir.

Sosyal varlıklar olan fareler, eşlerini, dostlarını gördüklerinde ilk iş yanlarına giderek onların ağızlarını bıyıklarını temizlerler, yani dostlarını tımar ederler, bu esnada dostları olan farenin tadından, kokusundan ne yediğini, ne içtiğini öğrenirler. Eğer tımar ettiği fare dostu zehirlenmiş ve hasta görünüyorsa, ya da çoktan ölmüşse, öteki fare onun bıyığından, ağzından aldığı kokuyu unutmaz ve o zehirli besinle karşılaştığında yiyip içmekten kaçınarak kendisinin de zehirlenip ölmesini önlemiş olur.

Meğer bu fareler arasında en yaygın davranış ve kültürel özellikmiş. Mesela, deney ortamında bu davranışı gözlemek isteyen bilim insanları, birbirlerini göremeyen iki fareden birine farelerin çok sevdikleri sakarinli su vermişler, suda zehir olmamasına rağmen özel bir ilaçla suyu içen fareyi bir süreliğine hasta gibi hissedeceği bir duruma sokmuşlar ve öteki fareyi yanına getirmişler.

Ortama yeni giren fare, ilk iş arkadaşını tımar etmek için bıyıklarını, ağzını temizlemek üzere yanına gittiğinde, arkadaşının hasta göründüğünü fark eder ve ağzından burnundan aldığı sakarinli su tadını ve kokusunu zihnine kazır. Daha sonra sakarinli su kendi önüne konulduğunda, fare tadını çok sevse de o tatlı sudan uzak durmaya başlar, çünkü daha önce o sudan içen arkadaşını birkez hasta görmüştür, bu bilgi ona yeter. Hatta bu olay bir fare topluluğu içerisinde sık tekrar edecek olursa, ilk olarak zehirli gıdayı tüketen fareler artık hayatta olmasalar da, aradan nesiller de geçmiş olsa, farelerin torunlarının torunları bile o besinden uzak durmaları gerektiğini biliyor ve bu bilgiyi yeni nesillerine aktarmaya devam ediyorlarmış.

Fareler, ekseriyetle çevresinde başka farelerin idrar kokusunu aldıkları besinleri tercih ediyorlar ve, nesillerdir o zehirli bildikleri gıdaların çevresinde fare idrarı kokusu alamadıkları için, o besinde bir gariplik olduğunu ve yememeleri gerektiğini anlıyorlarmış.

Yani demem o ki, fare kendi yiyip zehirlenmemiş olsa da, ”bugün arkadaşımı zehirleyip hasta eden, öldüren, yarın bana da aynısını yapabilir” diye düşünebilme becerisine sahip.

Yaşadığı toplumun bir kısmını hasta eden zehirleri görmezden gelerek, aynı zıkkımın çevresinde toplanmaya devam eden ve tadına doyamayanlara, kuşkusuz başkalarının düştükleri durumdan ders almayı bilen farelerle ilgili bu bilgiden çıkarılacak nice ders vardır.

Şıvan Okçuoğlu

Odatv.com 19.04.2017

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here