Yükseliş ve Düşüş: Türkiye solu 1960-1980 – Haluk Yurtsever

Haluk Yurtsever?in, Türkiye?nin sol hareketini eleştirel bir gözle değerlendirdiği ?Yükseliş ve Düşüş?ü, Türkiye solunu, güçlü olduğu ve düşüşe geçtiği yirmi yıllık zaman diliminde inceliyor. Türkiye solunun gücünün doruğunda olduğu 1960-1980 arasına odaklanan Yurtsever, bu dönemin karakteristik özelliklerini; Türkiye?nin içinde bulunduğu toplumsal, siyasal ve ekonomik durumu analiz ediyor. Solun o dönemde kaydettiği gelişmelerin kalıcı izler bıraktığını söyleyen Yurtsever?in çalışması, sıkıntılı bir dönem yaşayan Türkiye soluna, hareketin geçmişte kaydettiği başarıları aktardığı kadar, yanlış yapılanlar ve yapılmaması gerekenler konusunda da bir çerçeve sunuyor.
“1960-1980 arası, Türkiye solunun kendini yığınsal ölçeklerde var ettiği, Türkiye’yi derinden etkilediği bir dönemdir. 12 Eylül 1980 ise Türkiye’nin sınıf ve siyaset yelpazesinin şiddetle parçalanıp gerici ve karşı-devrimci bir transformasyonla yeniden yapılandırılmaya başlandığı milattır. Bu kitapta, bu 20 yıllık dönem, ortama özelliklerini veren dünya koşulları, Türkiye’nin ekonomik, toplumsal, siyasal gelişmeleri ve sınıf mücadelesi pratiği içinde, özel olarak solun, sosyalizmin yükselişi ve düşüşü merceğinden anlatılıyor. Kitapta bir yandan, nesnel gelişmelerin ve sol öznelerin pratik siyasal etkinliklerinin somut bilgiye dayanan öyküsü özetlenirken, bir yandan da, solun çeşitli öğelerinin tarihsel ve dönemsel oluşum, biçimleniş özellikleri, ideolojik siyasal, programatik görüşleri irdeleniyor.
Türkiye Solu 1960-1980: Yükseliş ve Düşüş, genç kuşaklara bu çeşitli açılardan zengin tarih döneminin bilgisini, deneyimini aktarmayı, aynı zamanda bugün sorunlu bir evreden geçmekte olan Türkiye soluna geçmişte yapılabilenler, yapılamayanlar ve yanlış yapılanlar üzerinden yeni bir silkiniş için dersler çıkarmada katkı sunmayı amaçlıyor.” Tanıtım yazısı

YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞ: TÜRKİYE SOLU 1960-1980
Haluk Yurtsever, Yordam Kitap, siyaset, 332 sayfa

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
GİRİŞ: 20.YÜZYIL SOSYALİZMİ
BİR
KÖKEN
İKİ
AÇILIM
1. YÖN HAREKETİ
2. TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ (TİP)
3. MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİM HAREKETİ (MDD)
ÜÇ
1968-71 DÖNEMECİ
1. SOLDA BÖLÜNME
2. 15-16 HAZİRAN
3. 12 MART DARBESİ: ARA DÖNEM
DÖRT
1971 DEVRİMCİLİĞİ
1. THKP-C
2. THKO
3. TKP/ML
4. SONUÇ YERİNE
BEŞ
1974-1980: REORGANİZASYON
1. 1974 SONRASI İLK OLUŞUMLAR:
TSİP, SP, TEP, İKİNCİ TİP
2. THKP-C, THKO VE TKP/ML ARDILI ÖRGÜTLENMELER
3. TKP VE 1973 ATILIMI
4. DEVRİMCİ YOL
5. HALKIN KURTULUŞU/TDKP
SONUÇ YERİNE
KAYNAKÇA
DİZİN

Haluk YURTSEVER
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Siyasal, düşünsel ve pratik eylemliliği 1968 İstanbul Üniversitesi işgali, 6. Filoyu ve Vedat Demircioğlu?nun ölümünü protesto eylemleriyle başladı. 1973 yazında yurtdışına çıktı. 1974?te TKP üyesi oldu. O tarihten bu yana aktif örgütlü sol siyasetin içinde. Bir yıl Moskova?da Lenin okulunda eğitim gördü. 1980 Aralık ayında ikinci kez yurtdışına çıktı. İngiltere, Fransa ve Almanya?da bulundu. 1992?de Türkiye?ye döndü.

Yayınlanan kitapları:
Küçük Burjuvazi ve Devrim Savaşımı, (Broşür) İşçinin Sesi Yayınları, Temmuz 1984, Londra; Sınıf ve Parti, Dönem Yayınları; Ankara, Nisan 1990 (2. Basım, Etki Yayınevi, İstanbul, Ekim 1992; 3. Basım, NK Gelenek Dizisi, Haziran 2004); Süreklilik ve Kopuş İçinde Marksizm ve Türkiye Solu, Etki Yayınevi, İstanbul Ekim 1992 (2. Basım, El Yayınevi, Mart 2002); Türkiye?nin Dönemeci, Emperyalizm mi? Sosyalizm mi? Etki Yayınevi, İstanbul, Mart 1993; Marksist Bakış Açısından Program Yöntemi, Sorun Yayınları, İstanbul, Ocak 1995; Tarihten Güncelliğe Sınıf Savaşları ve Devlet, Yordam Kitap, İstanbul, Kasım 2006; Özgürlük ve Örgütlülük, Yordam Kitap, İstanbul, Nisan 2007; Yeni Bir Sol Atılım İçin, Kalkedon Yayıncılık, İstanbul, Ocak 2008

Katkı yaptığı ortak kitaplar:
Birinci Emek Sempozyumu, İşçi Konseyi, NK Yayınları, Ekim 2003; Marksist Metin Analizleri, Gelenek Sempozyumu 2005, NK Yayınları, Ağustos 2005; Türkiye?nin Sosyalist Seçeneği, Sol Meclis, NK Yayınları, Nisan 2006; Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü, Sol Meclis, NK Yayınları, Nisan 2006

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here