12 Alıntı ile Marx’ın vampir metaforu

kapitalKapital’in birinci cildinin sonlarına doğru Marx, bilindik dramatik, retorik oyunlarından birisini kullanır: “Eğer para” der “yaradılışı itibariyle kâğıt üzerinde bir kan lekesi olarak geliyorsa dünyaya,” o halde, “sermaye de tepeden tırnağa, her gözeneğinden kan ve pislik akıtarak gelmektedir.”‘ Bu yorum, kan ve dehşet temasının Kapital’in sayfalarında geçişinin kapsam ve boyutunun bir hatırlatıcısıdır.

Stanley Hyman’a göre Kapitalde iki tür dehşet vardır. ilki serseriliği hedef alan kanlı yasalarla ilgilidir; tarımla uğraşan insanların nasıl evlerinden sürüldüklerini, serseri haline geldiklerini, daha sonra da nasıl “muazzam korkunçluktaki yasalarca, ücret sisteminin gerektirdiği disiplin doğrultusunda kırbaçlanıp, damgalanıp, işkence edildiklerini” anlatır. İkincisi kolonilerdeki insanların deneyimlediği dehşetle, -yerli halkın imhası, köle edilmesi ve madenlere gömülmesi; (…) Afrika’nın, kara derililerin satılmak için avlandığı bir av sahasına dönüşmesi” ile ilgilidir. Fakat aslında bir üçüncü dehşet türü daha vardır: Burjuva sınıfının Batılı işçi sınıfının kanını durmaksızın emmesi. Bu tür, işçi sınıfının hayatını emme arzu ve yetisi ile bir vampir gibi beliren mülkiyet sahibi sınıfın dehşetinden başka bir şey değildir.
Mark Neocleous

[srizonfbalbum id=172]

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN KİTABI ALMANIZI ÖNERİYORUZ

Kitabın Künyesi
Canavar ve Ölü
(Burke, Marx, Faşizm)
Mark Neocleous
h2o Kitap / Toplumsal Hareketler Dizisi
Türkçe
192 s. — 2. Hamur– Ciltsiz — 13 x 19 cm
İstanbul, 2014
Yayına Hazırlayan : Özcan Özen
Kapak : Sevil Tarla
Çeviri : Ahmet Bekmen

İÇİNDEKİLER

Teşekkür 13
Önsöz 15

I. BÖLÜM Burke: Canavar Çokluk 29
Yüce Bir Devrim? 32
Ayaktakımı ve Canavarlar 42
Uzlaşma veya Ölülerin Otoritesi 59

II. BÖLÜM Marx: Ölülerin Ekonomi Politiği 71
Kanlı Sermaye 73
Canlı ve Ölü Emek 88
Kefaret veya Ölüleri Kendi Ölülerini Gömmeleri İçin Bırakmalı mıyız? 100

III. BÖLÜM Faşizm: Yaşasın Ölüm! 125
Korkunun Heyecanı 132
“Ölüme gelince; işte onu müthiş beceririz!” 148
Diriliş… Veyahut Ölüm Dansı 166

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here