1980’e dek Türkiye’de kaç roman yayımlandı?

eski-kitapN. Ziya Bakırcıoğlu’nun Başlangıcından Günümüze Türk Romanı adlı kitabında Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talat va Fıtnat romanının basılış yılı olan 1872’den, 1979 yılının sonuna dek, 123 romancı tarafından, 110 yıl boyunca tam 1106 romanın yayımlandığı belirtilmiş ve şu şekilde bir liste oluşturulmuş:

Tarih – Siyasi Olay – Süre – Roman Sayısı

1872-1901 – Servet-i Fünun dergisinin kaptılması – 30 yıl – 71 adet

1901-1908 – II. Meşrutiyetin İlanı – 8 yıl – 7 adet

1908-1921 – Kurtuluş Savaşının Kazanılması – 13 yıl – 48 adet

1922-1950 – Çok partili hayatın başlaması – 28 yıl – 400 adet

1951-1960 – 27 Mayıs ihtilali – 10 yıl – 149 adet

1961-1979 – 18 yıl – 432 adet

Ayrıca bu kaynakta romanın sayı bakımından altın çağı olarak 1960 1979 yılları arası gösterilmekte ve bu dönemde 1976’da 41, 1974’de 34, 1973’de 33 ve 1975’de 32 kitap basıldığı vurgulanmaktadır.

Kaynak: N. Ziya Bakırcıoğlu, Başlangıcından Günümüze Türk Romanı, Ötüken Yayınları, İstanbul: 1973

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here