Yaşar Kemal’in Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca

Yaşar Kemal’in kaleme aldığı Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca, yazarın ilk ve tek çocuk kitabı olma özelliğine sahiptir

İlk olarak 1977 yılında basılan kitap, bir halk masalından yola çıkılarak kaleme alınmıştır ve güç ile haklılık arasındaki ilişkinin kurgulanmasıyla ilerletilmiştir

Masal, gücüne güvenen Filler Sultanı’nın karıncalara savaş açmasını, bunun karşısında birleşen karıncaların Filler Sultanı’nı devirmesini anlatmaktadır

Usta yazar Yaşar Kemal, bu durumdan duyduğu kaygıyı dile getirmekten çekinmemiştir

“Neye üzülüyorum biliyor musunuz, bu kitabı okuyanlar, özellikle de çocuklar, filleri belki hiç sevmeyecekler. Bu bana çok dokunuyor. Ne yapabilirim ki?”

“Oysa filler bugünkü sömürücüler kadar ne korkunçtur, ne zalimdir, ne özgürlük düşmanıdır, ne de işkencecidirler”

“Eğer insan soyunun bu en zaliminin simgesini, benzerini, hayvanlar arasında arayacak olsaydım, belki timsahları bulurdum, boğa yılanlarını bulurdum”

“Yok yok, sanmıyorum ki yeryüzünde bu zalimleri simgeleyecek korkunçlukta bir hayvan türü bulabilelim”

“Karıncalarla filler hikâyesi, elbette halkın yarattığı bir hikâyedir. Küçük bir hikâye. Ben bu hikâyeyi aldım, işledim”
1

“Belki bu hikâye, çağlar önce Anadolu’da uydurulmuştu. Bu küçücük hikâye olarak günümüze kadar geldi ve benim elime geçti”

“Doğanın en büyük hayvanı olan fili sömürücü olarak aldım”

“Benden önce halk, bu zavallı garip hayvanı, ona düşmanlığından değil, sırf iri gövdesinde ötürü sömürücüye simge olarak almış”

“Sömürülenlerin çokluğunu, çalışkanlığını, yaratıcılığını göstermek için de halk karıncayı almış”

Yaşar Kemal, bütün eserlerinde daima ezilenden yana olmuştur. Masal ile ilgili düşünceleri ve kaygıları da bunun göstergesidir

Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca’nın son cümlesi de, yine çok anlamlı bir mesaj taşımaktadır; “Kıssadan hisse, yeryüzünün bütün karıncaları birleşince…”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here