Akasya Telaşı – Derya Önder “sorulmuş soruları sormayın artık/ bir cevap gibi yaşayın hayatınızı”

“Derya Önder’in Akasya Telaşı, okura çok zengin çağrışımlar taşıyor. Bunda, şairin modern bir öykülemeci dile olan eğilimi dikkate değer. Şair, bu öykülemeyi, imge yoğunluğuyla besliyor. Lirizm, bu şiirin ana kaynağı. Gündelik hayat ve insan ilişkilerindeki kırılmalarla, çukurlarla dolu bir dünyayı dillendirilme çabası öne çıkıyor. Okuru, ilk okumada, duygu yüküyle kuşatan; bazen sert, bazen kırılganlıklar dolu bir kadın dünyasının hakiki anları, gözlemleri, sezgiciliği ve tutkularıyla karşılaşılıyor. Ama, ardı ardına gelen okumalarda şiirlerin bir kısmının aynı sıkılıkta olmadığı yakalanıyor. Klişeleşmiş kalıp ve sözcüklerle karşılaşılabiliyor. Duygusal yoğunluk, bazı şiirlerin yapısını zayıflatabiliyor. Örneğin söz konusu ikilemi, yani ilk aşamada okuru heyecanlandıran, ama ardından mutlak ayıklanması gereken bir şiir hissiyatını yansıtan ‘olmayan’ türü şiirleri örnekleyebiliriz. ‘nisâ’ şiiri de bu tür örneklerden. Kitabın başındaki ‘saint antuan’ ve ‘ekim çocukları’ gibi şiirlerdeyse, Önder?in dil ve üslupta bir mükemmeliyet yakaladığı aşikâr.

Kitapta, aşkın kargaşası her şeyin önünde. Öykülemeciliğinde olağanüstü ‘tasvir’lere bile rastlanabiliyor. Bazı Şiirlerde, İkinci Yeni şiirine, dilsel veya yapısal’dan çok duygusal bir bağlılığı olduğu anlaşılıyor. Kadın’ın duygu yükünü, ruh hallerindeki zenginlik ve çatışkıyı ve asıl itibarıyla aşkın kadınca kutsanışını çok iyi yansıtan ‘yoksayım’ türü enteresan şiirler de var. İkinci Yeni şiirini ve şairlerini sevenler ‘büyük günaydın’ türü şiirleri heyecanla okuyor. Önder, imge dünyası oldukça zengin bir şair. Akasya Telaşı’nda bu özellik ön planda. Kitaba adını veren şiir, şairin lirizmini çok iyi yansıtıyor. Önder, aslında şiir kumaşı çok iyi olan bir şair. Ama, yer yer heyecanına teslim olup, şiirde ayıklamaya, sözcüğün büyüsü ve çok anlamlılığına fazla özen göstermiyor. Şair, kendinin olan bir şiirin peşine düşmüş, ama onu sıkı bir şekilde tutup, kavrayamamış henüz. Yalnız, kadını bir figür, bir imge olarak değil, tüm hakikiliğiyle de dizelerine yedirebiliyor.” Orhan Kahyaoğlu, 30.05.2008 Radikal Gazetesi Kitap Eki

Derya Önder’in ikinci şiir kitabı Akasya Telaşı, Digraf Yayıncılık / Şiirden Dizisi’nden çıktı. “Kadın duyarlığının hiç girilmemiş cadde ve sokaklarında hayatı sorgulayan Derya Önder arı bir şiire yöneldi. Bildirisi açık ve anlaşılır bir şiire. Özgün, bütünlüklü, derinlikli bir söyleyiş ve yepyeni bir şiirle üstelik. Şiirimizde kendine özgü yerini de edindi böylece. “sorulmuş soruları sormayın artık/ bir cevap gibi yaşayın hayatınızı” dizeleri bize şiir hakkında hemen bir fikir verecek denli güçlü. Öte yandan aynı dizeler zor bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde herkese nasıl bir tavır takınmak, nasıl bir duruş edinmek gerektiği doğrultusunda açık bir davet niteliği taşıyor. ”
“…
şimdi dinlenmeliyiz gölgesinde büyüttüğümüz ağaçların
tam da bugün sözetmeliyiz ikimizden, artık sen
nasıl istersen öyle geçen eylüllerden, ekimlerden
çocuklar da ölür, çocukluklar da
aç da bak dünyanın arka penceresinden
umuttan yapılma şu çayır çimen
şu karanfil, şu gül, şu sen söyle
döne döne devrilen karanlığın üstüne düşen
şu hayat mı çıkaracak bizi sokağa
gülüyorum. ”

Kitap hakkında bilgi
Akasya Telaşı, Derya Önder
Kapak Tasarımı: Savaş Çekiç
Basım Tarihi: Nisan 2008
Digraf Yayıncılık
Şiirden Dizisi: 29

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here