Alternatif Televizyon – M. Emre Köksalan

?Alternatif Televizyon? mümkün
Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenlerinin hazırladığı ?Başka Bir İletişim Mümkün? serisinin son kitabı ?Alternatif Televizyon: Olanaklar ve Uygulamalar? okuyucuyla buluştu. Dr. Emre Köksalan?ın kaleme aldığı kitap yeni ve özgürlükçü televizyonculuk modellerini ve sunduğu olanakları tartışıyor. Ümidvâr bir bakışa sahip Köksalan?a göre daha demokratik bir iletişim ortamı için alternatif televizyona sahip çıkmak elimizde.

GSÜ-HA(İstanbul) ?Alternatif Televizyon: Olanaklar ve Uygulamalar? dikkatini modern çağın belki de en güçlü ve en çok tartışılan medyasına yöneltiyor: Televizyon. Çok etkin ve yaygın bir kitle medyası olarak kabul gören televizyonun, ticari ya da devlet iktidarıyla şekillenen geleneksel tarihine alternatif olma adına geliştirilen tepkilerin derlenmeye çalışıldığı bu kitap, aynı zamanda etkileşim, katılım gibi kavramların izleyicinin gerçek anlamda özgürleştiği yeni bir televizyonculuk modeli içinde nasıl var edilebileceğini örnekler üzerinden tartışıyor ve alternatif bir televizyonun etkinliği ve sürdürülebilirliği noktasında yeni ufuklar açıyor.

?Başka Bir İletişim Mümkün? serisi, ticari çıkarların ön plana çıktığı, girift, karanlık ilişkilerin hüküm sürdüğü, kamu hizmeti perspektifinin iğdiş edildiği bir medya ve iletişim düzeninin atıl seyircileri, pasif tüketicileri olarak kalmaya mahkûm olmadığımızı savunarak çoğulcu, bu dünyanın kıyısına itilmiş insanları birbirine bağlayan bir iletişimin mümkün olduğunu söylüyor.

Kitabın Künyesi
Alternatif Televizyon
M. Emre Köksalan
Yayınevi: Punto Yayınları
Türü: Araştırma
Yayın tarihi: Nisan 2010
212 sayfa

Genel dağıtım: Birzamanlar Yayıncılık
Tel: 0212 523 25 06
Faks: 0212 523 25 11
e-mail: info@birzamanlaryayincilik.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here