Arap Ülkelerinin Yakın Tarihi (16. Yüzyıldan 20. Yüzyıla) – Borisoviç Lutskiy

Sovyet Arap tarihçileri okulunun kurucusu olarak kabul edilen, önde gelen Arap tarihi uzmanlarından Vladimir Borisoviç Lutskiy’nin (1906-1962) kaleme aldığı Arap Ülkelerinin Yakın Tarihi, Arapların sistematik bir tarihinin yazılmasına yönelik ilk girişimlerden biridir. Lutskiy bağımsız bir tarih disiplini olarak Arap ülkelerinin modern tarihi alanındaki eğitimine 1930’larda başladı. Kendisini tamamen konusuna adamış hevesli biri olarak, yeni yollar denemekten hiçbir zaman çekinmeyen yazar, haklı olarak Sovyet Arap tarihçileri okulunun kurucusu olarak kabul edilir.

Lutskiy, Arap ülkelerinin tarihinin 16. yüzyıldan 20. yüzyıl başındaki I. Dünya Savaşı’na kadar uzanan yaklaşık 500 yıllık bir dönemini ana hatlarıyla ele alır, nirengi noktalarını verir; Arap tarihini sistematikleştirir ve genelleştirir. Lutsky Marksist bir bakış açısıyla yazar. Avrupa devletlerinin sömürgeci politikalarını şiddetle eleştirir ve bu onların Doğu’daki varlıklarının bölgenin kaderi üzerindeki olumsuz etkisini ortaya koyar.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Arap Ülkelerinin Yakın Tarihi
(16. Yüzyıldan 20. Yüzyıla)
Orjinal isim: Modern History of the Arab Countries
Borisoviç Lutskiy
Yordam Kitap / Tarih Dizisi
Çeviri : Turan Keskin
İstanbul, Kasım 2011
368 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here