?Aslan Tomsonlar Ülkesi? – Mehmet Özçataloğlu

Orhan Kemal, Türkiye roman tarihinin en önemli isimlerinden biridir. Eserlerinde emek dünyasını konu etmiştir. İçinden çıktığı emek dünyasını! Yaşamını yazı ile sürdürmek zorunda kalan Orhan Kemal, durmaksızın yazmıştır. Yazıdan geçinmek zorunda olduğunu bildiklerinden, o günün gazete sahipleri, yayıncılar, yapımcılar yok pahasına almışlardır yazdıklarını. Bu yüzden sadece bir yazar değil, aynı zamanda bir yazı emekçisidir o. Birçokları gibi Orhan Kemal de şiirle başlamıştır yazmaya. Fakat hapishane arkadaşı,ustası Nazım Hikmet şiirde değil hikâyede iyi olduğunu söyleyince şiiri bırakmış hikâyelere yoğunlaşmıştır. Sonrasında öyküler, romanlar?

Özellikle çocuk ve çocuğun dünyası eserlerinde büyük bir yer kaplar. Bu çocuklar da çoğunlukla yoksul çevrelerin çocuklarıdır. Eserlerinin genelinde görülen fakir fukara yaşamının, emek dünyası yaşamının nedenlerini şöyle açıklamıştır: ?Bir zamanlar bir hikâye kitabım mahkemeye verilmişti. Yargıç savcıya uyarak, konularımı neden hep fakir fukaradan, işçilerden aldığımı, Türkiye?de varlıklı insanların, iyi yaşayanların olup olmadığını sormuştu. İlk bakışta, evet, çok doğru bir soru. Neden hep bu insanları, bu insanların yoksulluğunu ele alıyordum? O zaman yargıca, ?Ben gerçekçi bir yazarım. En iyi bildiğim konuları alırım. Varlıklı yurttaşların yaşayışlarını bilmiyorum, nasıl yaşadıklarından da haberim yok? demiş ve beraat etmiştim.?

Bu eserleri arasından seçilip derlenen kitaplardan biri de Arslan Tomson?dur. Kitaptaki öyküler ne üzücüdür ki güncelliğini hâlâ yitirmemiş. Üzücü diyorum çünkü o günün çocuk işçileri bugünün de çocuk işçileridir. Aradan 50-60 yıl geçmiş, teknoloji sınır tanımayan bir hâl almış, kişi başına düşen ulusal gelir 10.000 Amerikan Doları?nı aşmış (!), yapılan anketlerin sonucunda görülen odur ki mutluluk seviyeleri %70?leri bulmuş ama okula gidemeyen, mendil satan, sanayilerde ağır koşullarda, sigortasız çalışan küçük bedenlerin gerçekliği değişmemiş. Pres makinalarında kafası sıkışarak ölen Ahmet Yıldızlar bu ülkenin çocukları. Bu denli mutlu, refah düzeyi yüksek bir ülkede (!) böylesi öykülerin yazılmış olması, bunun da ötesinde (yazılmıyor olması durumu değiştirmiyor) yazılabilir olması sanırım bize özgü bir durum.

Arslan Tomson, Orhan Kemal?in yazmış olduğu sayısız öykülerden sekizinin oluşturduğu bir kitap. Kitaba adını veren öykü de, ?Üç Arkadaş? da, ?Harika Çocuk? da bu ülkenin çocuklarını konu ediyor ve dün olduğu gibi bugün de gerçekliğini koruyor.

Gerçekler kalıcıdır, izi silinmez. Orhan Kemal de gerçekleri yazdığı için, gerçeklerden besleyerek kalemini öyküleri, romanları yazdığı için bugün hâlâ Orhan Kemal?dir, izi silinmemiştir. Arslan Tomson hâlâ okunuyorsa, bugün bu yazının konusu olabiliyorsa nedeni aynıdır.

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü?nün hemen öncesindeki bu günde bir proleteri, yiğit bir yazı emekçisini analım istedim. Bize miras bıraktığı başta ?Arslan Tomson? olmak üzere tüm eserleri için sonsuz teşekkürler. Anısına saygıyla?
Mehmet Özçataloğlu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here