Ateşi Çalmak (1. Cilt) Karl Marx’ın Gençliği – Galina Serebryakova

Galina Serebryakova’ nın tamamı beş cilt halinde yayına hazırlanan Ateşi Çalmak eserinin “Karl Marx’ın Gençliği” alt başlığını taşıyan ilk cildinde, Karl Marx’ın çocukluk ve gençlik yılları anlatılmaktadır. Ve aynı dönemin, büyük mücadeleleri; “Çalışarak yaşamak ya da savaşarak ölmek” sloganıyla barikatlar kuran işçilerin ve zanaatçıların, proletaryanın bağımsız bir sınıf olarak ortaya çıkışını temsil eden, 1831 Lyon Ayaklanması…
İngiltere’de, görkemli bir ayaklanma havası içinde, milyonlarca işçi ve emekçiye “Halk Fermanı’nı imzalatan Chartistler…
Almanya’da Hessen Prensliği’nde, “Kulübelere Barış, Saraylara Savaş!” şiarıyla eyleme geçen proleterler ve köylüler…

Ateşi Çalmak, Karl Marx ve dönemin belgesel romanıdır. Tamamı beş cilt halinde yayına hazırlanan bu büyük eser, biyografik bir romanın alışılmış sınırlarını aşan bir konu ve ayrıntı zenginliğine sahiptir. Sovyet araştırmacı ve yazar Galina Serebryakova, XIX. yüzyılın büyük işçi mücadelelerini, bu mücadelenin ortaya çıkardığı sınıf önderlerini, teorisyenleri ve örgütçüleri, tümüyle belgelere dayanan bir roman kurgusu içinde anlatmaktadır. Serebryakova, araştırmalarını, yalnızca Sovyetler Birliği Marksizm-Leninizm Enstitüsü’nde değil, aynı zamanda Avrupa’nın belli başlı merkezlerinde, işçi sınıfı mücadelesinin o dönemde geçtiği bütün bölgelerde de ince bir sabırla yıllarca sürdürmüş ve eserinde yer verdiği her olayın, tarihsel gerçekliğe uygun olmasına özen göstermiştir. Bir başka deyişle, proletarya hareketinin duygusal ve psikolojik boyutlarına ilişkin olarak söylenenler dahil, bu kitapta, tarihsel gerçeklikle çeliştiği söylenebilecek tek bir satır bile yoktur.

Ateşi Çalmak (1. Cilt) Karl Marx’ın Gençliği
Yazar :Galina Serebryakova
Yayınevi: Evrensel Basım Yayın
Basım Tarihi :Ekim 1994
Çev: Ali Rıza Dirik, Nurşen Özkan

Galina Serebryakova’nın Hayatı
(1905 Kiev-1980 Moskova) Profesyonel devrimci bir ailede dünyaya geldi. 1917-23 yılları arasındaki İç Savaş’ta ön saflarda çarpıştı. Savaştan sonra Moskova Üniversitesi İşçi ve Köylü Fakültesi’nde öğrenim gördü. Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İngiltere, İtalya ve İsveç’e giderek uzun araştırmalarda bulundu ve yapacağı çalışmalar için materyal topladı. Eserleri, büyük ölçüde bu araştırma ve gözlemlerin ürünüdür. İlk eseri Fransız Devriminde Kadınlar’dan başlayarak tarihsel konulara yöneldi. Yazarın, tarihsel olayları edebi bir tarzda işleme çabası, Karl Marx’ın hayatını tarihsel gerçeklğe sadık kalarak ve edebi düzeyi yüksek bir tarzda anlattığı destansı nehir romanı Ateşi Çalmak ile doruk noktasına vardı.

Ateşi Çalmak (1. Cilt) Karl Marx?ın Gençliği – Galina Serebryakova
Ateşi Çalmak (2. Cilt) Fırtınanın Ortasında – Galina Serebryakova
Ateşi Çalmak (3. Cilt) Sınamalar – Galina Serebryakova

Ateşi Çalmak (4. Cilt) Yaşamın Doruğu – Galina Serebryakova
Ateşi Çalmak (5. Cilt) İkinci Keman – Galina Serebryakova

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here