Ateşi Çalmak (4. Cilt) Yaşamın Doruğu – Galina Serebryakova

Galina Serebryakova’ nın tamamı beş cilt halinde yayına hazırlanan Ateşi Çalmak eserinin “Yaşamın Doruğu” alt başlığını taşıyan dördüncü cildinde, Uluslararası İşçi Birliği-Enternasyonal’in kuruluşundan Marx’ın ölümüne kadar uzanan dönemin belli başlı olayları ile Marx ve Engels’in bu dönemdeki etkinlikleri anlatılıyor. Ve en başta da işçi sınıfının görkemli kalkışması Paris Komünü ile Marx’ın temel eseri olan Kapital’in yazılış süreci ve yankıları…
Ateşi Çalmak, Karl Marx ve dönemin belgesel romanıdır. Tamamı dört cilt halinde yayına hazırlanan bu büyük eser, biyografik bir romanın alışılmış sınırlarını aşan bir konu ve ayrıntı zenginliğine sahiptir. Sovyet araştırmacı ve yazar Galina Serebryakova, XIX. yüzyılın büyük işçi mücadelelerini, bu mücadelenin ortaya çıkardığı sınıf önderlerini, teorisyenleri ve örgütçüleri, tümüyle belgelere dayanan bir roman kurgusu içinde anlatmaktadır. Serebryakova, araştırmalarını, yalnızca Sovyetler Birliği Marksizm-Leninizm Enstitüsü’nde değil, aynı zamanda Avrupa’nın belli başlı merkezlerinde, işçi sınıfı mücadelesinin o dönemde geçtiği bütün bölgelerde de ince bir sabırla yıllarca sürdürmüş ve eserinde yer verdiği her olayın, tarihsel gerçekliğe uygun olmasına özen göstermiştir. Bir başka deyişle, proletarya hareketinin duygusal ve psikolojik boyutlarına ilişkin olarak söylenenler dahil, bu kitapta, tarihsel gerçeklikle çeliştiği söylenebilecek tek bir satır bile yoktur.

Galina Serebryakova’nın Hayatı
(1905 Kiev-1980 Moskova) Profesyonel devrimci bir ailede dünyaya geldi. 1917-23 yılları arasındaki İç Savaş’ta ön saflarda çarpıştı. Savaştan sonra Moskova Üniversitesi İşçi ve Köylü Fakültesi’nde öğrenim gördü. Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İngiltere, İtalya ve İsveç’e giderek uzun araştırmalarda bulundu ve yapacağı çalışmalar için materyal topladı. Eserleri, büyük ölçüde bu araştırma ve gözlemlerin ürünüdür. İlk eseri Fransız Devriminde Kadınlar’dan başlayarak tarihsel konulara yöneldi. Yazarın, tarihsel olayları edebi bir tarzda işleme çabası, Karl Marx’ın hayatını tarihsel gerçeklğe sadık kalarak ve edebi düzeyi yüksek bir tarzda anlattığı destansı nehir romanı Ateşi Çalmak ile doruk noktasına vardı.

Ateşi Çalmak – 4
Yazar :Galina Serebryakova
Çev: Ali Rıza Dirik, Nurşen Özkan
Yayınevi:Evrensel Basım Yayın
Basım Tarihi :Kasım 2000

Ateşi Çalmak (1. Cilt) Karl Marx?ın Gençliği – Galina Serebryakova
Ateşi Çalmak (2. Cilt) Fırtınanın Ortasında – Galina Serebryakova
Ateşi Çalmak (3. Cilt) Sınamalar – Galina Serebryakova

Ateşi Çalmak (4. Cilt) Yaşamın Doruğu – Galina Serebryakova
Ateşi Çalmak (5. Cilt) İkinci Keman – Galina Serebryakova

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here