Bir ABD Projesi Olarak AKP – Merdan Yanardağ

Gücünü kendini iktidara taşıyan iç dinamiklerden çok, Batı’dan, ABD’den, daha kapsayıcı bir kavramla ifade edersek eğer, emperyalizmden alan AKP’yi inceleyen bu kitap, aslında 2000’ler Türkiye’sinin de bir öyküsüdür.

Batı’ya yaslanarak iktidar alanını genişletme stratejisi izleyen AKP’yi ortaya çıkaran ekonomik, tarihsel, toplumsal ve uluslararası koşullar; bu partinin ideolojik-politik kaynakları; örgütsel yapılanması; entelektüel ortamda yaşanan liberal kirlenme; Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri; AKP, AB ve küreselleşme karşısında aydınların ve solun tutumu; toplumsal ve entelektüel planda yaşanan akıl tutulması; aydın ihaneti; türban tartışması üzerinden yürütülen kuşatma; GOP, ılımlı İslam, ABD ve yeni muhafazakâr (neo-con’lar) ile AKP arasındaki derin bağlar, bu kitabın belli başlı temaları arasında yer alıyor.
(Tanıtım Yazısı)

Kitabın Künyesi
Bir ABD Projesi Olarak AKP
Merdan Yanardağ
Siyah Beyaz Yayınları / Aletya Kütüphanesi Dizisi
Mayıs 2007
200 sayfa

Yorum yapın

Daha fazla Politika
Ergenekon Belgelerinde Fethullah Gülen ve Cemaat – Nedim Şener

Cemaat mi?, Hareket mi, Örgüt mü? Fethullah Gülen Hareketi (FGH), Gönüllüler Hareketi (GH), F Tipi yapılanma ya da Fethullahçılar ne...

Kapat