Bolşevik Devrimi 3 / Sovyet Rusya Tarihi 1917-1923 ? Edward Hallett Carr

“Sovyet Rusya ve Dünya” başlıklı bu ciltle birlikte Bolşevik Devrimi tamamlanmış oluyor. Carr yapıtın sonunu, Sovyet tarihinde belli bir dönemin sonuna yerleştirmiştir: 1922-23 kışında rejim yerleşmiş, ilk kez bir güvenlik hissi doğmuş, ekonomik iyileştirme dalgası zirveye ulaşmıştır. Yeni tarım ve çalışma kanunları ile medeni kanun hukuki istikrar vaat etmektedir. Devrim yatışmıştır – Carr bundan sonrasını artık farklı, yeni bir dönem olarak değerlendirir.

Bu üçüncü cilt, Sovyet Rusya’nın dış dünyayla kurduğu çok renkli, ama bir o kadar da karmaşık, iç içe geçmiş ilişkilerini, keskin ayrımlara gitmeden resmin bütününü canlandırarak anlatmayı başarıyor. Bu cildi okurken, artık uzak bir geçmişte, 20. yüzyılın başında kalmış uluslararası olguların aynı zamanda bugüne, bizlere ne kadar yakın olduğunu düşünmemek mümkün değil.
İçindekiler
Kısım V: Sovyet Rusya ve Dünya
21 Ekim?den Brest-Litovsk?a
22 İkili Politika
23 Tecrit Yılı
24 Diplomatik Yoklmalar
25 Devrim: Avrupa Üzerinde
26 Devrim: Asya Üzerinde
27 Dış Politikada NEP
28 Rusya ve Almanya
29 Cenova ve Rapallo?ya
30 Komintern?de Geri Çekilme
31 Avrupa?da Tahkim
32 Doğu Sorunu
33 Uzakdoğu: I-Tutulma
34 Uzakdoğu: II- Yeniden Sahneye Çıkış
Not E. Marksizmin Savaş Karşısındaki Tavrı
Not F. Komünist Enternasyonal?in Tarih-Öncesi
Kısaltmalar Listesi
Bibliyografya
Dizin

Edward Hallett Carr ?ın Hayatı
1892 yılında Londra’da doğdu. Merchant Taylors School ve Cambridge Trinity College’da öğrenim gördü. 1916’da Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmaya başladı. 1927’de Moskova’ya ilk gezisini yaptı. 1936’da Dışişleri Bakanlığı’ndan ayrıldı ve 1936-47 arasında Aberstwyth’deki Wales Üniversitesi’nde uluslararası politika profesörü olarak ders verdi. 1941-46 arasında The Times gazetesinin yayın yönetmeni yardımcılığını yaptı. 1953-55 arasında Oxford Üniversitesi’ne bağlı Balliol College’da, 1955’ten sonra da Trinity College’da çeşitli akademik görevler üstlendi.

Eserleri:
? 1917 Öncesi ve Sonrası
? Bolşevik Devrimi -1- Sovyet Rusya Tarihi 1917-1923
? Bolşevik Devrimi -2- Sovyet Rusya Tarihi 1917-1923
? Bolşevik Devrimi -3- Sovyet Rusya Tarihi 1917-1923
? Dostoyevski
? Romantik Sürgünler
? Tarih Nedir?
? Milliyetçilik ve Sonrası
? Yeni Toplum
? Karl Marx
? Barış Antlaşmalarından Sonra Uluslararası İlişkiler
? Yirmi Yıllık Bunalım (1919-1939)
? Barış Koşulları
? İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Sovyet-Almanya İlişkileri
? Planlı Ekonominin Temelleri
? Sovyetlerin Batı Dünyası Üzerine Etkisi
? İngiltere Dış Politikası Üzerine Çalışma
? Lenin’den Stalin’e Rus Devrimi
? Napeleon’dan Stalin’e
? 1917 Öncesi ve Sonrası
? Tek Ülkede Sosyalizm

Bolşevik Devrimi 3 / Sovyet Rusya Tarihi 1917-1923
Yazar: Edward Hallett Carr
Yayınevi: Metis Yayınları
Çeviren: Tuncay Birkan
Sayfa Sayısı: 554 sayfa

Yorum yapın

Daha fazla Politika
Bolşevik Devrimi 1 – Sovyet Rusya Tarihi 1917-1923 / Edward Hallett Carr

İngiliz tarihçi E. H. Carr`ın Bolşevik Devrimi (The Bolshevik Revolution 1917-1923) tarih yazımında gerçekleştirilmiş en büyük yapıtlardan biri olma özelliğini...

Kapat