Ciddi Olmanın Önemi – Oscar Wilde

Oscar Wilde’ın mizah duygusunu, yaratıcı gücünü ve toplumsal gerçekliğin güçlü eleştirisini mükemmel biçimde kaynaştırdığı Ciddi Olmanın Önemi, bir başyapıt olarak değerlendirilmektedir. Wilde, bu eserini “saçmanın kusursuz mantığı”yla kaleme almıştır. Hikâyedeki entrikanın kendisi bile saçmadır ve birinci perdenin sonunda, saçmalık açık ifadesini bulur. Viktorya İngilteresinin toplumsal ikiyüzlülüğü, geleneksel toplumda bürünülen maskeler; aristokrat sınıfın ahlak anlayışı ve görenekleri, sahte kimlikler, gizli ilişkiler ve yapay bir nezaket anlayışı etrafında gelişen komik olaylar dizisi aracılığıyla eleştirilir.

Yazarın kendi sözleriyle Ciddi Olmanın Önemi, “ciddi insanlar için uçarı bir komedi”dir. Cecily Cardew ve Gwendolen Fairfax, birbirlerinden habersiz Ernest’e âşık olmuşlardır. Ancak Ernest, Cecily’nin vasisi Jack Worthing’in kırdaki evinden Londra’ya yaptığı düzenli ziyaretlere meşruluk kazandırmak için yarattığı, başı beladan kurtulmayan bir erkek kardeş, iflah olmaz bir avare, hayali bir karakterden başkası değildir. Üstelik Jack, kendisini Gwendolen’a Ernest olarak tanıtmış ve genç kadının gönlünü bu adla kazanmıştır. Jack’in arkadaşı ve Gwendolen’ın kuzeni Algernon ise, Jack’in kırdaki evine yaptığı gizli ziyarette Cecily?nin ilgisini çekebilmek için kendisini Ernest olarak tanıtma yolunu seçmiştir. Dörtlü, bir hafta sonu tesadüfen Jack?in kırdaki evinde bir araya gelir ve gelişmeler, hayatlarını kökten değiştirecek bir gerçeği açığa çıkarır.

Bu oyun kişisi eserin yayımlanan ilk versiyonunda yer almıyor. Wilde ticari kaygılarla yazdığı bu töre komedisini 1894’te tiyatroya sunduğunda, yönetmen dört perdelik oyunu uzun bularak yine ticari kaygılarla piyesin kısaltılmasını ve üç perdeye indirilmesini ister. Böylece Grispy?nin tutuklama tehdidiyle ortaya çıktığı sahne silinir ve Rahip Chasuble ile Bayan Prism’in rolleri azaltılır. Üç perdelik kısaltılmış haliyle oyun ilk olarak 14 Şubat 1895’te sahnelenir ve bu haliyle de 1899 Şubatında yayımlanır. Dört perdelik nihai versiyon ise 1987’de çıkar. Bu çeviride nihai versiyonun İngilizce orijinali ve Fransızca çevirileri kullanılmıştır
(Çevirmen : Murat Erşen)

Oyun Kişileri
JOHN WORTHING, Sulh yargıcı
ALGERNON MONCRIEFF
RAHİP CHASUBLE, Tanrıbilim doktoru
MERRIMAN, Kâhya
LANE, Uşak
MOULTON, Bahçıvan
LADY BRACKNELL
GWENDOLEN FAIRFAX
CECILY CARDEW
BAYAN PRISM, Mürebbiye
BAY GRIBSBY, Dava vekili

Kitabın Künyesi
Ciddi Olmanın Önemi
(The Importance of Being Earnest)
Oscar Wilde
Çevirmen : Murat Erşen
Yayınevi: İmge
G. Yayın Yönetmeni : Şebnem Çiler Tabakçı
Yayıma Hazırlayan : Ülkü Doğanay
Grafiker : Murat Özkoyuncu
Düzeltmen : Alaattin Topçu
Mizanpaj – Dizgi : Yalçın Ateş
Yayın Tarihi: Ocak 2007
Baskı Sayısı: 2
Son Baskı Tarihi: Kasım 2010
176 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here