Sanskrit – Türkçe Sözlük – Korhan Kaya

Sanskrit dili ölü bir dil olmasına rağmen, Hint kültürünü oluşturan dil olması nedeniyle büyük bir öneme sahiptir. Hintlilere ait olağanüstü büyüklükteki edebiyat neredeyse tamamen bu dile dayanır. Bu dil, kullanıldığı eski devirlerde de bir azınlık tarafından kullanılmıştır. Hint-Avrupa dillerinin en eskilerinden biri olması nedeniyle çok önemlidir. Karşılaştırmalı dil çalışmaları Sanskrit dili keşfedilmeden önce başlayamamıştır. Bugün konuşulan birçok modern Hint dilinin kökeninde Sanskrit dili vardır. Hindistan?ın en büyük resmi dili olan Hindî dilini pek çok sözcüğüyle besler.

Elinizdeki bu sözlük, yaklaşık sekiz bin sözcük içerir. Sanskrit dilinin büyüklüğüne oranla çok küçük bir sözlük olmasına rağmen temel çevirilerin yapılmasına uygundur. Ayrıca ülkemizde bugüne kadar yapılmış en büyük Sanskrit-Türkçe sözlüktür. Gerek Hindoloji öğrencileri için, gerekse dilbilimciler, dille ve kültürle uğraşanlar için yararlı bir çalışmadır.

Kitabın Künyesi
Sanskrit – Türkçe Sözlük
Korhan Kaya
G. Yayın Yönetmeni:Şebnem Çiler Tabakçı
Grafiker: Murat Özkoyuncu
Düzeltmen: Arda Yakut
Mizanpaj – Dizgi : Leyla Çelik
Yayınevi: İmge
Yayın Tarihi: Ekim 2006
307 sayfa

Korhan Kaya Hakkında Bilgi
1959 yılında Ankara?da doğdu. 1981?de AÜ, DTCF Hindoloji Bölümü?nü bitirdi. Aynı bölümde 1985?te yüksek lisans, 1990?da doktora öğrenimini tamamladı. 1985?te araştırma görevlisi, 1996?da doçent oldu. 2000 yılında Hindistan?da Delhi Sanskrit Üniversitesi, Sahitya Akademisi, Allahabad Üniversitesi ve bazı enstitülerde incelemelerde bulundu. 2003 yılında profesörlüğe yükseltildi. 2005 ve 2006 yıllarında Hindistan?a gitti, çeşitli üniversitelerde araştırmalar yaptı.

Korhan Kaya?nın Eserleri:
? Hint Mitolojisi Sözlüğü (İmge Kitabevi Yayınları, 1997, 2002)
? Hintlilerde Tanrı (Kaynak Yayınları, 1998)
? Buddhistlerin Kutsal Kitapları (İmge Kitabevi Yayınları, 1999)
? Hinduizm (Dost Kitabevi Yayınları, 2000)
? Hint-Türk-Avrupa Masalları (İmge Kitabevi Yayınları, 2001)
? Hindistan?da Diller (İmge Kitabevi Yayınları, 2005)
? Sanskrit-Türkçe Sözlük (İmge Kitabevi Yayınları, 2006)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here