Dünya Dinleri ve İktidar – Paul Noah Siegel

Bu kitapta, Musevilik, Hristiyanlık, İslam, Budizm ve Hinduizm gibi yaygın dünya dinleri ele alınıyor, bu dinlerin doğuşu ve gelişimi etraflı olarak inceleniyor. Bir yandan, belli başlı tüm dinsel geleneklerin ortaya çıktığı tarihsel ve toplumsal koşullar, dönemin egemenlik ilişkileri çerçevesinde ele alınırken; öte yandan, dinsel düşünce ve inanç sistemleri ile modern ideolojiler ?en başta da Marksizm? arasındaki özgül ilişkiler mercek altına alınıyor. Marksizmin din eleştirisi konusunda burjuva Aydınlanması ile ayrıştığı noktalar; Sovyetler Birliği?nden Küba?ya ve Çin?e, reel sosyalizm deneyiminin dinsel ideoloji ve kurumlarla ilişkisi ve daha pek çok konu, karşılaştırmalı ve eleştirel bir gözle ele alınıyor.

Dünya Dinleri ve İktidar, hem dünya dinlerinin tarihi, hem de dinin günümüz toplumundaki yeri hakkında ezilenlerin bakış açısından yazılmış bir kitap arayanlar için eşsiz bir kaynak.

Kitabın Künyesi
Dünya Dinleri ve İktidar,
Orijinal Ad: The Meek and the Militant: Religion and Power Across the World
Paul Noah SIEGEL ,
Çeviri: Selin Dingiloğlu,
Yordam Kitap
1. Baskı, Eylül 2013, İstanbul
352 sayfa

Prof. Paul Noah SIEGEL
Polonya göçmeni Yahudi bir ailede doğan Paul N. Siegel genç yaştan itibaren Amerikan sosyalist hareketi içinde yer aldı. 1936?da Amerikan Komünist Partisi gençlik örgütü Genç Komünistler Birliği?ne üye olan Siegel, daha sonra bu partiden ayrılarak mücadelesini Sosyalist İşçi Partisi içinde sürdürdü. Aynı zamanda İngiliz edebiyatı profesörü olan yazar, ağırlıklı olarak Marksist edebiyat eleştirisi ve özellikle de Shakespeare üzerine eserler vermiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir