Doç. Dr. Mediha Göbenli

Yazarın Yazıları
Postmodernizmin Tarihsel ve Siyasal Serüveni Üzerine Bir Deneme
Savaş Romanları
Estetik ve Politika I
Estetik ve Politika II
Nazım Hikmet’in Estetik ve Politikası Üzerine Bir Deneme
1980 Sonrası Türkiye’de Roman
Sınıfı ve Direnişi Anlatmak

Doç. Dr. Mediha Göbenli ‘nin Hayatı
20.11.1968 doğumlu Göbenli, Göttingen Üniversitesi?nde Türkoloji, Siyaset Bilim ve Pedagoji öğrenimi gördü. Hamburg Üniversitesi?nde doktora tezini verdi. Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü?nde öğretim üyesi olan yazar, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlanmaktadır.

Akademik Ünvanları:
Yard. Doç. Dr. Yeditepe Üniv. İngiliz Dili ve Edebiyatı 2001
Doç. Dr. Yeditepe Üniv. Karşılaştırmalı Edebiyat 2006

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Yüksek Lisans Tezleri:

Evren, Turgay, ?Postcolonialism and the Sacred?, Yeditepe Üniversitesi, 2008.
İskenderoğlu, Selçuk, ?Ideologies in “Midnight’s Children? by Salman Rushdie, Yeditepe Üniversitesi, 2008.
Sevinç, Damla, ?The Reflection of English Colonial Period in the Cypriot and English Literature?, Yeditepe Üniversitesi, 2005.
Kangal, Simla, ?Distorting the Realist Narrative: Representations of Reality in Orhan Pamuk?s My Name is Red and Salman Rushdie?s Midnight?s Children?, Yeditepe Üniversitesi, 2004.

Yayınlar
1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

* Migrantenliteratur im Vergleich: die deutsch-türkische und die indo-britische Literatur?, arcadia- International Journal for Literature (40), Berlin 2006, s. 300-317.

* ?Türkische Lyrikerinnen. Eine Analyse der Entwicklungen und Tendenzen?, Matarialia Turcica (25), Göttingen 2005, s. 9-36.
* ?Sozialrealistische und humanistische Strömungen in der türkischen Literatur: Der Roman ?Güven? von Vedat Türkali?, Matarialia Turcica (23), Göttingen 2002, s. 119-130.

2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

* ?Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Dünya Edebiyatı Kavramı?, Erich Auerbach İstanbul?da: Filoloji-Tarih-Anlamak, Goethe Enstitüsü/Alman Konsolosluğu/Yeditepe Ünivesitesi, 14 Aralık-15 Aralık 2007, İstanbul (2009?da basılacak).
* ?Die Aesthetik des Widerstands und die engagiert-avantgardistische türkische Literatur des 20. Jahrhunderts?, Arnd Beise/Jens Birkmeyer/Michael Hofmann (Haz.), Diese bebende, zaehe, kühne Hoffnung: 25 Jahre Peter Weiss Die Aesthetik des Widerstands, (Iserlohn, 7.-9. Juli 2006), Röhring Universitaetsverlag, St. Ingbert 2008, s. 217-239.
* Die Ästhetik des Widerstands — Annährungen an einen Jahrhundertroman, Eine Konferenz in Istanbul (2006), Peter Weiss Jahrbuch (Band 16), Röhring Universitaetsverlag, St. Ingbert 2007, s. 145-148.
* ?Die Rezeption der deutsch-türkischen Literatur in der Türkei?, Manfred Durzak/Nilüfer Kuruyazıcı (Haz.): Die andere Deutsche Literatur, Verlag Königshausen & Neumann GmbH, Würzburg 2004, s. 41-46.
* ?Tendenzen und Entwicklungen in der zeitgenössischen türkischen Frauenliteratur?, Hendrik Boeschoten/Heidi Stein (Haz.): 5. Deutsche Turkologenkonferenz ?Einheit und Vielfalt in der türkischen Welt?, Mainz Üniv., 4-7 Ekim 2002 , Wiesbaden 2007, s. 251-263.
* ?Migrationsliteratur in der Türkei. Ein Werkstattbericht zur Stellung der deutsch-türkischen und indo-britischen Literatur im universitären Kontext?, ?Das Fremde und das Eigene ? Probleme und Möglichkeiten interkulturellen Verstehens: Interkulturelle Begegnungen im Spiegel von Literatur und (Fernseh)film ? Ein japanisch-deutscher Vergleich ? ?, Universität Trier (Project leading: Prof. Dr. Hilaria Gössmann, Japanologie), 30 Mayıs ? 1 Haziran 2002 (yayına hazırlanmaktadır).
* ?The Turkish Immigrants? Image in Germany: From ?Guest Worker? to a Minority?, Mustafa Soykut (Haz.): Historical Image of the Turk in Europe: 15th Century to the Present, Political and Civilisational Aspects, The Isis Press, İstanbul 2003, s. 287-294.

3. Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

* ?Representations: Poetry, Modern? (ansiklopedi maddesi), Encyclopedia of Women & Islamic Cultures (EWIC), Volume 5, Brill Yay., Hollanda 2007.

* Zeitgenössiche türkische Frauenliteratur: Eine vergleichende Literaturanalyse ausgewählter Werke von Leylâ Erbil, Füruzan, Pınar Kür und Aysel Özakın, Klaus Schwarz Verlag, Berlin, 2003.

4. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

* ?Postmodernizmin Tarihsel ve Siyasal Serüveni Üzerine Bir Deneme?, Pasaj (6), 2009?da basılacak.

* ?Der Begriff der ?Weltliteratur? im Kontext der Komparatistik?, İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, (Ocak 2009?da basılacak).
* ?Direnmenin Estetiği: Tarihin Havını Tersine Tarayan Roman?, Pasaj (3), Ocak/Temmuz 2006, s. 225-237.
* ?İstanbul Üniversitesi?nde Nazi Edebiyat Tarihçisi: Gerhard Fricke?, Folklor/Edebiyat (43), Mayıs 2005, s. 219-229.
* ?Historizitaet und Perspektive in ?Menschenlandschaften? von Nâzım Hikmet?: Eine Analyse des Epos von Nazım Hikmet, Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi (2), Ocak 2005, s. 63-75.

5. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

* ?Çağdaş Türk Kadın Şairleri Üzerine Bir İnceleme?, Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma (Birinci Cilt), Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Ağustos 2004, s. 281-289.

Diğer Yayınlar

Kitaplar: Direnmenin Estetiği?ne Güven: Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Peter Weiss ve Vedat Türkali, Donkişot Yay., İstanbul 2005.

Çeviriler:

* Bahriye Çeri, ?Fatma Aliye Hanım Yahut Bir Muharrıre-i Osmaniyenin Neşeti ve Kadın Yazar ile Erkek Yazar Arasındaki Söylem Farkı?, Matarialia Turcica (24), 2003, s. 17-32.
* Bahriye Çeri (Haz.), Tarih ve Roman, Nedim Gürsel?in ?Boğazkesen? romanı hakkında yazılan Almanca makalelerin çevirisi, Can Yayınları 2001.

Makaleler ve Tanıtmalar:

* ?Direnmenin Estetiği: Kolektif Belleğin Romanı?, Birgün Kitap, 19.1.2008 (sayı: 52), s. 12-13.
* ?Johann Wolfgang von Goethe ve ?Doğu Batı Divanı??, sonra edebiyat, Mart/Nisan 2008, s. 35-42.
* ?1980 Sonrası Kadın Hareketi?, üç nokta edebiyat dergisi, Bahar 2007 (sayı 8), s. 81-87.
* ?Amerika Birleşik Devletleri?nde Edebiyat Eleştirisi: Tarih Nasıl Lağv Edilir??, Sanat Cephesi, Nisan 2007, s. 16.
* ?Savaş Romanları?, Sanat Cephesi, Eylül 2006, s. 5.
* ?Arif Dirlik: Postkolonyal Aura, Küresel Kapitalizm Çağında Üçüncü Dünya Eleştirisi?, Virgül (94), Nisan 2006, s. 54-56.
* ?Peter Weiss?ın nehir romanı dilimizde: Direnmenin Estetiği?, Cumhurihet Kitap (829), 5 Ocak 2006, s. 8-9.
* ?Türkiye?de (Kadın) Şairlerin Lirik Beni?i?, yasakmeyve (16), Eylül/Ekim 2005, s. 60-64.
* ?Nihat Ateş?s Epos Bedensiz Kadınlar?, Evrensel Kültür, Nisan 2004.
* ??Sömürge Sonrası Kuram?a (Postkolonyalizm) Eleştirel Bir Bakış?, Yeni Sinema Yeni İnsan, Sonbahar/Kış 2003/2004, Sayı 14, s. 43-47.
* ?Migration et literature?/?Göç ve Edebiyat?, in MULTITUDES/ALTYAZI? (Paris), Decembre 2003/Mars 2003, No. 3-4, s. 3-11.
* ??Inneres Exil? und Frauenliteratur: Ein Vergleich zwischen Ingeborg Bachmann und Tezer Özlü?, in: beiträge zur feministischne theorie und praxis, 63/64 2003, p. 155-164.
* ?Gorki ve Brecht?in ?Ana? eserleri üzerine karşılaştırmalı bir inceleme?, Nikbinlik, Nisan 2003, s. 36-44.
* 1980 Öncesi ve Günümüz Kadın Yazınının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi?, Edebiyat ve Eleştiri, Nisan 2003, s. 19-28.
* ?Sürgün Yazınında Yusuf Ziya Bahadınlı?nın Yeri?, Damar, Nisan 2003, s. 42-44.
* ?Modernite ile Geleneksellik Arasında Kadın, Varlık, Mart 2003, s. 16-22.
* ?Nihat Ateş: Çöküş Romanları?, Varlık, June 2003.
* ??Malina? ve ?Çocukluğun Soğuk Geceleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme?, E-Dergisi, Ekim 2002, s. 85-89.
* ?Yılmaz Güney?in Romancılığı?, Yaba Edebiyat, Kasım-Aralık 2002, s. 8-10.
* ?Kentin Diğer Yüzü: Berci Kristin Çöp Masalları?, İstanbul Dergisi, Nisan 2001, s. 34-37.
* ?Şiir insanı Ayşe Çam ve ?Satır Arası Eskizler??, Rüzgar Şiir Yaşam Seçkisi (III), Ocak 2001, s. 48-51.
* ?Ahmet Mithat Efendi ve Osmanlı Türk Kadın Yazarları: Fatma Aliye Hanım ve Şair Fıtnat Hanım?, Tarih ve Toplum, Kasım 2000, No: 203, s. 35-40.
* ?Literaturwissenschaften an der Yeditepe Universität?, Istanbuler Almanach, (edt.: Orient-Institut der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft), 4/2000, s. 102-103.
* ?Hamburg Türkoloji Kongresi?, AKSİ, Nisan 1999 (Hamburg).
* ?Roman Analiz Tekniği?, AKSİ, Mart 1999 (Hamburg).
* ?Tomris Uyar: Yazarlık Tanrıclık Oyunudur?, 8. Gün, Ekim 1998.
* ?Çağdaş Türk Kadın Edebiyatı?, 8. Gün Frankfurt/M., July 1998.

Konferans ve Bildiriler:

* ?Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Dünya Edebiyatı Kavramı?, Erich Auerbach İstanbul?da: Filoloji-Tarih-Anlamak, Goethe Enstitüsü/Alman Konsolosluğu/Yeditepe Ünivesitesi, 14 Aralık-15 Aralık 2007, İstanbul (2009?da basılacak).
* ?Die Aesthetik des Widerstands und die engagiert-avantgardistische türkische Literatur des 20. Jahrhunderts?, Arnd Beise/Jens Birkmeyer/Michael Hofmann (Haz.), Diese bebende, zaehe, kühne Hoffnung: 25 Jahre Peter Weiss Die Aesthetik des Widerstands, (Iserlohn, 7.-9. Juli 2006), Röhring Universitaetsverlag, St. Ingbert 2008, s. 217-239.
* Die Ästhetik des Widerstands — Annährungen an einen Jahrhundertroman, Eine Konferenz in Istanbul (2006), Peter Weiss Jahrbuch (Band 16), Röhring Universitaetsverlag, St. Ingbert 2007, s. 145-148.
* ?Edebiyat Eleştirisinde Aziz Çalışlar?ın Yeri? Türkiye?de 1970?lerden Günümüze Edebiyat Eleştirisi Paneli, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, 11 Şubat 2007.
* ?Yazar Kadınların Kadın Tiplemeleri?, Yazın Dünyamızda Kadın Paneli, 11. Bursa Edebiyat Günleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 22-24 Aralık 2006.
* ?Edebiyat, Savaş, Ortadoğu?, Açık Oturum, Edebiyat Şenliği, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, İstanbul 12 Kasım 2006.
* ?Die Aesthetik des Widerstands und die engagiert-avantgardistische türkische Literatur des 20. Jahrhunderts?, Peter Weiss: Die Aesthetik des Widerstands 1981-2006, Iserlohn, 7.-9. Juli 2006.
* ?Die Rezeption der Aesthetik des Widerstands in der Türkei?, Intenationales Kolloquium: Krisen der Moderne in der deutschen und türkischen Literatur, Paderborn Üniversitesi, 4 Temmuz 2006.
* ?Die Aesthetik des Widerstands und der Roman Güven im Vergleich?, Essen Üniversitesi, 5 Temmuz 2006.
* ?Tarihsel Belleğin Romanları: Direnmenin Estetiği ve Güven?, Direnmenin Estetiği, Yazı ve Filmleriyle Peter Weiss, İstanbul Goethe Enstitüsü, 5 Mayıs ? 6 Mayıs 2006.
* ?Orhan Kemal und Kemal Tahir im Vergleich: Das Bild der Arbeiterin und Bäuerin in ausgewählten Romanen?, 6. Deutsche Turkologenkonferenz ?Kontinuität und Erneuerung in der Turcia?, Frankfurt am Main 23.- 26. Temmuz 2005.
* ?Historizitaet und Perspektive in ?Menschenlanschaften? von Nâzım Hikmet?, 29. Deutsche Orientalistentag: Barrieren und Passagen, Halle, 20 ? 24 Eylül 2004.
* ?Tendenzen und Entwicklungen in der zeitgenössischen türkischen Frauenliteratur?, 5. Deutsche Turkologenkonferenz ?Einheit und Vielfalt in der türkischen Welt?, Mainz Üniv., 4-7 Ekim 2002.
* ?Migrantenliteratur in der Türkei. Ein Werkstattbericht zur Stellung der deutsch-türkischen und indo-britischen Literatur im universitären Kontext?, ?Das Fremde und das Eigene ? Probleme und Möglichkeiten interkulturellen Verstehens: Interkulturelle Begegnungen im Spiegel von Literatur und (Fernseh)film ? Ein japanisch-deutscher Vergleich ? ?, Universität Trier, 30 Mayıs- 1 Haziran 2002.
* ?Sozialrealistische und humanistische Strömungen in der türkischen Literatur? (Social-realist and Humanist Currents in the Turkish Literature), DMG-XXVIII. Deutscher Orientalistentag, Bamberg, 26 Mart ? 30 Mart 2001.
* ?Modernite ve Geleneksellik Arasında Kadın: Kemalist Mirasın Çağdaş Türk Kadın Edebiyatına Yansıması?, Orient-Institut der deutschen morgenländischen Gesellschaft, 14 Şubat 2001.
* ?Contemporary Turkish Women?s Literature?, International Symposium ?A Century of Women in Turkey?, Boğaziçi University, 12 ?14 Nisan 2000.
* ?Frau und Islam?, Krankenhaus Barmberk Hamburg, Ocak 1999.
* ?Zeitgenössische türkische Frauenliteratur?, Friedrich-Ebert- Stiftung, Hamburg, Mayıs 1998.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Deutsche Morgenlaendische Gesellschaft
Internationale Peter Weiss Gesellschaft

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here