Dostoyevski – Edward Hallett Carr

Edward Hallett Carr’ın Dostoyevski üzerine yazdığı bu kitap hem ilginç bir biyografi, hem de çok başarılı bir edebiyat incelemesi, roman çözümlemesi. Çocukluğundan başlayarak, ailesinin, çevresinin, yaşantısının eserlerine etkisini; karşılaştığı insanların hangi karakterleri esinlediğini, çağın olaylarının, düşünce akımlarının etkilerini titizlikle incelemiş Edward Hallett Carr. Geniş tarih bilgisi (özellikle Rusya üzerine) ve araştırmacı kişiliği bu başarının anahtarı.

Edward Hallett Carr zor olanı, edebi eleştiri ile hayat hikayesini hem dengelemeyi hem de karşılıklı etkilerini göstermeyi başarmış. Andre Gide şöyle demişti: “Bir tanrıyla karşılaşacağımızı sanırız; oysa bir insan; hasta, yoksul, hiç durmadan acı çeken bir insandır dokunduğumuz.” İşte Edward Hallett Carr bize bunu anlatmış; Dostoyevski’nin hem hasta, yoksul yaşantısını, hem de inanılmaz dehasını.

İçindekiler
Sunuş
Birinci Kitap
Yetişme Yılları

Birinci Bölüm
Çocukluk
İkinci Bölüm
Petersburg’daki İlk Yıllar
Üçünçü Bölüm
İlk Eserler
Dördüncü Bölüm
Felaket
Beşinci Bölüm
Ölüler Evi

İkinci Kitap
Mayalanma Yılları

Altıncı Bölüm
Sürgün ve İlk Evlilik
Yedinci Bölüm
Dergicilik Deneyi
Sekizinci Bölüm
Dostluk Yılları
Dokuzuncu Bölüm
Acı Yılları
Onuncu Bölüm

Üçüncü Kitap
Yaratış Yılları

Onbirinci Bölüm
Harika Yıl
Onikinci Bölüm
Yurtdışında İlk Aylar
Onüçünde Bölüm
Yurtdışındaki Hayat Sürüyor
Ondördüncü Bölüm
Ahlaki Sorun
Suç ve Ceza
Onbeşinci Bölüm
Ahlaki Ülkü
Budala
Onaltıncı Bölüm
Ahlak ve Politika
Ecinniler

Dördüncü Kitap
Ürün Yılları
Onyedinci Bölüm
Rusya’ya Dönüş
Onsekizinci Bölüm
Psikolog Olarak Dostoyevski
Delikanlı
Ondokuzuncu Bölüm
Gazeteci Olarak Dostoyevski
Bir Yazarın Defteri
Yirminci Bölüm
Peygamber Olarak Dostoyevski
Karamazov Kardeşler
Yirmibirinci Bölüm
Yüceltme
Yirmiikinci Bölüm
Sonsöz

Adı: Dostoyevski
Orjinal Adı: Dostoyevsky
Sayfa: 307 Sayfa
Baskı: 7.Baskı Eylül 2010, İstanbul (1.Baskı Nisan 1990, İstanbul)
Çeviren: Ayhan Gerçeker
Yazar : Edward Hallett Carr
Düzelti: Seçkin Oktay
Kapak: Fatoş Gencosman
Dizi Kapak Tasarımı: Ümit Kıvanç
Uygulama: Suat Aysu
Montaj: Şahin Eyilmez

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here