Emek Tartışması (kapitalist İşin Teorisi ve Gerçekliğine Dair Bir İnceleme)

Emek sorununa hem geleneksel Marksizmin hem de post-modern Marksizmin bakış açısından farklı bir yerden bakan kitap, soyut-somut emek, işçi sınıfı, devrimci özne, devrimci bilinç, sömürü, işçi sınıfı örgütleri gibi temel kavramları yeniden ele alıp yorumluyor. Bu yorumun ekseninde ise “kapitalist iş” duruyor.

Emek Tartışması kitabı, kapitalist işi ve kapitalist işe dayalı toplumsallığın kuruluşunu ve işleyişini derinlemesine inceliyor. Kitabı derleyenlerin “karşılığı parasal ücretle ödenen…özgül bir emek biçimi” olarak tanımladıkları kapitalist iş, kapitalist değer üretme ilişkilerinin genişletilmesi ve derinleştirilmesinin sürekliliğini sağlayan temel olarak ortaya konuyor. Kapitalist iş olmaksızın ne kapitalist değer üretimi ne de bu değer üretimini güvence altına alan toplumsal ilişkilerin kuruluşu mümkün olabilir.

“İnsan etkinliği”nin, bütünüyle kapitalist işe dönüşmüş olması, yani ancak “parasal ücret” karşılığında kabul görür hale gelmiş olması, günümüzde kapitalist iktidar ilişkilerinin tüm toplumu tahakküm altına almış olduğunu gösterir.
Kapitalist iş zararlıdır, insanı yaşatıyormuş gibi görünür ama öldürür.

İçindekiler:

Buradan Ütopyaya: Emek Tartışmasına İlham Kaynağı Bulmak
-Ana C. Dinerstein ve Michael Neary-

Sınıf ve Sınıflaştırma: Emeğe Karşı, Emeğin İçinde ve Ötesinde -John Holloway-

Sınıf Mücadelesi ve İşçi Sınıfı: Meta Fetişizmi Sorunu
-Simon Clarke-

Marksizmin Darlaştırılması: Simon Clarke’ın Yorumları Üzerine Bir Yorum
-John Holloway-

Sermaye, Emek ve İlksel Birikim: Sınıf ve Kuruluş Üzerine -Werner Bonefeld-

Emek ve Öznellik: İşçi Sınıfı Bilincinin Sınırlarını Yeniden Düşünmek
-Graham Taylor-

Hayek, Bentham ve Küresel İş Makinesi: Fraktal-Panoptikon’un Ortaya Çıkışı
-Massimo De Angelis-

İş Hala Temel Mesele! Yeni Bir Dünya için Yeni Bir Dil
-Harry Cleaver-

Emek Hareket Eder: Toplumsal Hareket Sendikacılığı Kavramının Bir Eleştirisi
-Michael Neary-

Canlı Ateşin Yakıtı: Emek-Gücü!
-Glenn Rikowski-

Maddiliği Geri Kazanmak: İşsizlik ve Emeğin Görünmeyen Öznelliği
-Ana C. Dinerstein-

Hareket-Halindeki-Değere-Karşıt: Emek, Gerçek Tahakküm ve Kapitalizme Karşı Mücadeleler
-Ana C. Dinerstein ve Michael Neary-
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Emek Tartışması
(kapitalist İşin Teorisi ve Gerçekliğine Dair Bir İnceleme)
Orjinal isim: The Labour Debate
Ana C. Dinerstein, Glenn Rikowski, Graham Taylor, Harry Cleaver, John Holloway, Massimo De Angelis, Michael Neary, Simon Clarke, Werner Bonefeld
Otonom Yayıncılık / Politik Ekonomi Dizisi
Yayıma Hazırlayan : Münevver Çelik
Grafik Uygulama : H. Mert İnan
Çeviri : Özgür Yalçın
Kasım 2011, 1. Basım
343 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here