Foto Galatasaray (Studio Practice by Maryam Şahinyan) – Maryam Şahinyan

Foto Galatasaray, Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan ve 1985’e dek Beyoğlu’nda kesintisiz hizmet veren fotoğraf stüdyosu Foto Galatasaray’ın tarihine ışık tutuyor. Meslek hayatı boyunca 1942 Varlık Vergisi, 6-7 Eylül 1955 olayları, 1974 Kıbrıs Savaşı başta olmak üzere, köyden kente göçün en şiddetli yaşlandığı yıllara ve ülkenin geçirdiği demografik ve sosyolojik değişimlere kamerasıyla tanıklık eden Maryam Şahinyan, geride bıraktığı 200 bin imajlık arşiviyle, bizlere bütün bir Cumhuriyet tarihinin görsel izdüşümünü sunuyor.

Sanatçı/Araraştırmacı Tayfun Serttaş’ın editörlüğünde hazırlanan eserde, İstanbul’un yakın dönem klasik fotoğraf stüdyolarından bugüne ulaşabilmiş Foto Galatasaray arşivinden seçilen bine yakın fotoğraf yer alıyor. Salt Araştırma ve Programlar direktörü Vasıf Kortun ve yazar Karin Karakaşlı’nın sunuş yazılarıyla zenginleşen kitapta arşiv fotoğrafları, Kültürel Temsiliyet, Toplumsal Cinsiyet, Göç ve Değişme, İdealize Edilmiş Çocuk Bedenleri ve Moda Yansımaları gibi çeşitli başlıklar altında inceleniyor.

Kimler gelip geçmiyor ki elli yıl boyunca Maryam Şahinyan’ın I. Dünya Savaşı’ndan kalma körüklü kamerasından… Birkaç yıl içinde şehrin demografik haritasından silinecek olan Katolik din görevlileri, Ermeni rahibeler, bar mitzva’ya giren Musevi çocuklar, hatıra fotoğrafı çektiren Rum kızlar, Bolşevik Devrimi’nden kaçıp İstanbul’a sığınan Ruslar, opera sanatçıları, müzisyenler, göçlerle İstanbul’u mesken tutan taşralılar…

Foto Galatasaray, çehresi günbegün değişen İstanbul’un tarihini bir kez daha yazmaya çağrı niteliğinde. Türkiye’nin ilk kadın stüdyo fotoğrafçılarından Maryam Şahinyan’ın objektifinden akıp giden İstanbul’un tarihi…

Foto Galatasaray sergisi, 22 Kasım 2011-22 Ocak 2012 tarihlerinde Salt Galata’da izlenebilir.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Foto Galatasaray
(Studio Practice by Maryam Şahinyan)
Maryam Şahinyan
Aras Yayıncılık / Anı Dizisi
Editör: Tayfun Serttaş
Çeviri: Merve Ünsal
İstanbul, Kasım 2011, 1. Basım
328 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here