Görünmez Adam Smith

Adam Smith, sadece iktisat değil bütün sosyal bilimlerin halen tartıştığı, fikirlerine başvurduğu veya cevap yetiştirdiği, zihin açıcı düşünürlerden biri. Öte yandan oldukça basmakalıp yargılarla ve kendi çalışmalarıyla değil o çalışmaları yorumlayan isimler üzerinden hatırlanıyor. Bu eksikliği gidermeye çalışan, Smith’i Aydınlanma bağlamında ele alan, çağını aşan görüşleri ve ünlü görünmez el kavramı çerçevesinde irdeleyen makalelerden oluşan bir kitap elinizdeki. Bir başka özelliği daha var ki memleket sathında az bulunur türden bir kolektif çalışmaya dayanıyor. İktisadi düşünce tarihi konusunda uzmanlaşmış bir grup Türkiyeli akademisyenin oluşturduğu İktisadi Düşünce Girişimi, Smith’i çeşitli yönleriyle ele alan bir çalıştay düzenledi. Görünmez Adam Smith kitabı, bu çalıştayda sunulan bildirilerden oluştuğu gibi, girişimin iktisatla ilgili benzer nitelikte çalışmalarının da ilkini oluşturuyor.

Eyüp Özveren, Dinç Alada, Feridun Yılmaz, Ragıp Ege, Mine Kara, Emrah Aydınonat, Hüseyin Özel ve Metin Sarfati kitaba katkıda bulunan iktisatçılar… Smith’i keşfetmek, anlamak ya da hatırlamak için iyi düşünülmüş, emek verilmiş, ne anlattığını bilen gerçekten güzel bir başvuru kitabı…


Kitapta yer alan bölümler

Bir Sosyal Bilimci Olarak Adam Smith’in Uzak Görüşlülüğü – Eyüp Özveren
Adam Smith’de Yanılabilirlik Fikrinin Güncelliği – A. Dinç Alada
İskoç Aydınlanması ve Adam Smith – Feridun Yılmaz
Adam Smith’in François Quesnay Eleştirisi Üzerine – Ragıp Ege
Yerleşik İktisatta Bireyselcilik: Adam Smith ve Friedrich von Hayek Üzene Bazı Gözlemler – Mine Kara
Adam Smith’in ‘Görünmez El’i: Doğru SANIYOR Olabileceğiniz Yanlışlar – N. Emrah Aydınonat
‘Görünmez El’ ve Adam Smith’in (Kötüye?) Kullanımı – Hüseyin Özel
Görünmeyen El Metaforu – Metin Sarfati


KÜNYE
Görünmez Adam Smith
N. Emrah Aydınonat (Derleyen), Mine Kara (Derleyen)
İletişim Yayınları
2. baskı – Ocak 2018
238 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here