Türkel Minibaş?a Armağan Kriz, Kalkınma ve Türkiye Ekonomisi (Seçme Yazılar) – Derleyen: Emine Tahsin

6 Şubat 2009?da yitirdiğimiz Prof. Dr. Türkel Minibaş akademik yaşamını 30 yılı aşkın bir süre İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi?nde sürdürdü. Ekonomiyi salt teori ile sınırlandırmayan, teori ile pratiği birleştiren bir bilim kadını olarak, birçok ilke imza attı. Her zaman için emekten yana, çocuk ve kadın haklarının önde gelen savunucularından biri oldu.
Türkiye ekonomisi ve kalkınma, iktisadi krizler ile küreselleşme sürecinin Türkiye ekonomisine etkileri Minibaş?ın odaklandığı başlıca konular arasında yer aldı. 1994?ten itibaren ?Gözucuyla? başlığını taşıyan Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde de bu başlıklara dair birçok farklı konuyu, ?herkesin anlayabileceği? şekilde ele almayı hedefledi, okuyucusunu düşünmeye ve sorgulamaya davet etti.
Minibaş çalışmalarında, Türkiye?nin kalkınma sürecini dünyadaki ekonomik, siyasi ve kültürel gelişmelerle bağlantılı olarak inceledi.Türkiye?deki kalkınma sürecini ele alırken Türkiye aydınının konumlanışı ile ülkenin gelişim seyri arasındaki bağlantıları tartışmaya açtı.Küreselleşme sürecinin Türkiye ekonomisine etkilerini analiz ettiği birçok çalışmasında ulusal politikaların gerekliliğine dikkat çekerken aynı zamanda Türkiye?deki politika değişikliğini uluslararası sermayenin gelişim seyrinden, kapitalizmin maddi temellerinden bağımsız ele almadı.
Armağan kitabın yazarları, Prof. Dr. Türkel Minibaş?ın dostları, meslektaşları, kürsü arkadaşları, asistanları ve de öğrencilerinden oluşuyor. Günümüz dünya ve Türkiye ekonomisinin başlıca sorunlarına odaklanılmaya çalışılan makalelerde, geleceğe dair öngörülerde bulunuluyor. İktisadi krizin nedenleri ve sonuçları, Türkiye ekonomisi ve kalkınma sürecinin başlıca sorunları geçmiş ve bugün arasındaki bağlantılar ihmal edilmeden analiz edilmeye çalışılıyor.
Bunun yanısıra armağan kitap Minibaş?ın salt öğretim üyesi kimliğinin ötesinde gazeteci-yazar, emekten yana, çocuk ve kadın hakları savunucusu, sanatsever vb..yönünü dikkate alarak, bu başlıklara dair kestiler aktarmayı da hedefliyor.

Kitabın Künyesi
Türkel Minibaş?a Armağan
Kriz, Kalkınma ve Türkiye Ekonomisi (Seçme Yazılar)
Derleyen: Emine Tahsin
Kitaba katkı sunanlar: Yazarlar: Gülten Kazgan, Erol Manisalı, İzzettin Önder, Nail Satlıgan, Erdoğan Alkin, Doğan Kargül, Aysel Çelikel, Burak Atamtürk, Serhat Aligil, Aysel Arıkboğa, Berna Uymaz, Deniz Morva Kablamacı, Nevzat Evrim Önal, Hakan Ongan, Murat Birdal, Başak Ergüder, Nilgün Ongan, Ferda Karagöz, Levent Dölek, Ayşe Alp, Özge Gökdemir, Zahide Ayyıldız Onaran, Kerem Alkin, Pelin Ünker, Behiç Ak, Berat Günçıkan, Emine Tahsin.
Yayınevi:Derin Yayınları
Türü:İktisat-Derleme
Yayın yılı:2012
536 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here