Anadolu Tarımının 150 Yıllık Öyküsü ? Nevzat Evrim Önal

Nevzat Evrim Önal, bir doktora tezinden hareket ederek bu önemli çalışmayı, Türkiye?de tarımın, köylülüğün, emekçi sınıfların sorunlarıyla, kaderiyle ilgilenen herkesin dikkatine tam zamanında sunuyor. ?Tam zamanında”; zira bir-iki yıllık kısa kesintiler sayılmazsa, neoliberal politikalar aracılığıyla Türkiye tarımına yöneltilen saldırının nihai bilançosu ortaya çıkmıştır.

Anadolu Tarımının 150 Yıllık Öyküsü, sadece yüz elli yıllık tarımsal dönüşüme değil, Türkiye?nin sosyal tarihine de aydınlatıcı açılımlar getiren önemli bir çalışmadır.
Korkut Boratav

Kitabın Künyesi
Anadolu Tarımının 150 Yıllık Öyküsü
Yazar: Nevzat Evrim Önal
Yazılama Yayınları
Kapak: Gökçe Erbil / Heval Deniz Çakıcıoğlu
İstanbul, 2010, 1. Basım
Sayfa sayısı: 216

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir