Rus Devrimi – Rosa Luxemburg

Rosa Luxemburg, Rus Bolşevikleriyle güçlü polemiklere girişen Marksistler arasında Sovyet iktidarına dost kalmayı becerebilmiş ender devrimcilerdendir.
1919’daki erken ve trajik ölümü nedeniyle son haline getiremediği bu önemli notlarda da görüldüğü gibi Rosa, Rus Devrimi’ni değişik yönlerden ele alıyor, Bolşevik deneyin evrensele nasıl taşınacağı sorusuna yanıt arıyor ve gelişmiş kapitalist ülkelerde devrimci mücadelenin Rusya’dakinden farklılaşacağı noktalar üzerinde duruyordu.
Rusya ile Almanya arasındaki ayrımları abarttığı oranda Ekim Devrimi’ni anlamakta zorluk çeken ama bir dizi başlıkta da bu devrimi en iyi anlayanlardan biri olan bu büyük düşünür ve eylemcinin “devrim notları” mutlaka okunmalı…

Kitabın Künyesi
Rus Devrimi
Yazar: Rosa Luxemburg
Çeviri: Cangül Örnek
Kapak: Gökçe Erbil, Heval Deniz Çakıcıoğlu
Yazılama Yayınları
Nisan 2009
Sayfa sayısı: 62

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here