Kriz ve Maliye Düşüncesinde Değişim “İzzettin Önder’e Armağan” – Abuzer Pınar, Ahmet Haşim Köse, Nihat Falay

İktisatçı Prof. Dr. İzzetin Önder?e armağan olarak hazırlanan ve pek çok iktisatçının yazılarından oluşan Kriz ve Maliye Düşüncesinde Değişim; ?İzzettin Öndere Armağan?, Sosyal Araştırmalar Vakfı?ndan okurlarla buluştu.
Abuzer Pınar, Ahmet Haşim Köse ve Nihat Falay tarafından derlenen kitapta Korkut Boratav ve Erinç Yeldan gibi usta iktisatçıların yazılarının yanı sıra İzzettin Önder?in köşe yazılarından oluşan bir bölüme de yer veriliyor.

“Hocamız İzzettin Önder?i bir meslek alanının sınırladığı düşünce insanı olarak tanımlamak onun geride bıraktığı düşünce birikimine ve tabi yaşam pratiğine haksızlık yapmak olur. Bu anlamda Hoca elbette salt bir maliye düşünürü değildir. Eğer bir tanım yapmak gerekirse onu bu ülkenin önemli bir ekonomi politik düşünürü olarak tanımlamak kanımca daha doğru olur. Parçalanmış, meslekleşmiş konu alanlarının değil de, bir bütün olarak toplumun bilgisine yönelen, düşüncelerini yaşam kılan, ülkemizde ne yazık ki az sayıda yetişen gerçek bir düşünce insanıdır Hocamız.

Bu kitap onun ülkemizdeki sosyal bilimler düşünce alanına yaptığı çok değerli katkılara küçük bir karşılık olarak düzenlendi. Düşünceleriyle ve yaşam pratiğiyle giderek tükenen akademiyada hala bir umudun var olabileceğinin yaşayan bir kanıtı olduğu için? “
Ahmet Haşim Köse

Kitabın Künyesi
Kriz ve Maliye Düşüncesinde Değişim “İzzettin Önder’e Armağan”
Abuzer Pınar, Ahmet Haşim Köse, Nihat Falay
Sosyal Araştırmalar Vakfı / Yayınevi Genel Dizisi
Yayına Hazırlayan : Serap Kurt
Kapak Tasarımı : İlknur Kavlak
Baskı Öncesi Hazırlık : Ülkü Gündoğdu
İstanbul, Nisan 2011, 1. Basım
520 sayfa

Yorum yapın

insanokur.org’u

bilgiyle tutsaklıktan özgürlüğe…
“yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek…”