Metalaşma ve İktidarın Baskısındaki Üniversite – Fuat Ercan, Serap Korkusuz Kurt

“Ama günümüz toplumsal işbölümü içinde uğraşlarda aranılan ‘meslek ahlakı’ kör değneği gibi bellenilen ‘meslekçi’ ideolojilerin altını oyan, baskın bir başka işleyiş daha var ki, o da gerçekte kaostan ibaret piyasalara zorbela kırılgan bir kozmos getirmeye çabalayan sermaye düzeninin hiç vazgeçemediği, şu bayağı olduğu denli usdışı, ilke bile denilemeyecek ‘karlılık prensibi’ ve her şeyin ‘mübadele değeri’ olarak algılanışı. Çuval dolusu etik reçeteyi daha baştan kof kılan şey de önünde sonunda işte bu gerçekte işlemeyen ama içselleştirilmiş işleyiş.”
-Hasan Ünal Nalbantoğlu-

“Sermaye düzeninin hiç vazgeçemediği şu bayağı olduğu denli usdışı, ilke bile denilemeyecek ‘karlılık prensibi’ artık yükseköğretim üzerinde baskıda bulunuyor bile diyemeyiz, çünkü bayağı ve usdışı ilke üzerinden biçimlenen bir gerçeklik yükseköğretim. Yükseköğretimin işleyişi artık sadece bu ilke üzerinden biçimlenmiyor, çok daha kötüsü bu ilkeyi vareden işleyişin-oluşun (farklılık yaratarak genişleyen kapitalist-sanayileşmeyi) yaşamın tüm alanlarına daha fazla nüfuz etmesini sağlıyor.”
-Fuat Ercan-
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Metalaşma ve İktidarın Baskısındaki Üniversite
Fuat Ercan, Serap Korkusuz Kurt
Sosyal Araştırmalar Vakfı / Araştırma-İnceleme Dizisi
Yayına Hazırlayan : Serap Korkusuz Kurt
Kapak Tasarımı : İlknur Kavlak
Baskı Hazırlık : Ülkü Gündoğdu
İstanbul, Aralık 2011, 1. Basım
648 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here