Yıkım Çağında Direniş (Arayış ve Sınıf Mücadelesi) – Yüksel Akkaya

Kitapta toplanan yazılar birbirini tamamlayacağı düşünülen üç ana konu temel alınarak seçildi. İlk ana konu “yıkım”a dair: “refah” devletinin dönüşümü, özelleştirme, işsizlik, yoksulluk, yasal değişiklikler ve sonuçları. İkinci ana konu mücadeleye dair: Dünya’da ve Türkiye’de grevler, en sorunlu alan olan
belediyelerde grevler ve bu alandaki sendikal örgütlenme sorunu, kentlerin sınıf mücadelesindeki önemi. Üçüncü ana konu sınıf hareketine dair: Türkiye işçi sınıfı ve bu sınıfın önderlik sorunu.

Bu kitapta toplanan ve yakın dönemin birer tanığı olan bu yazılar, bugünü anlamamıza biraz daha katkıda bulunup, yarın için mum ışığı düzeyinde de olsa ışık saçacaksa da yayımlanma amacına ulaşmış olacaktır.
Yüksel Akkaya
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Yıkım Çağında Direniş
(Arayış ve Sınıf Mücadelesi)
Yüksel Akkaya
Sosyal Araştırmalar Vakfı / Sınıf Çalışmaları Dizisi
Yayına Hazırlayan:Serap Kurt
Kapak Tasarımı: İlknur Kavlak
Baskı Öncesi Hazırlık:Ülkü Gündoğdu
İstanbul, Nisan 2011, 1. Basım
256 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here