Galata Hanları (1868-1945 – Paranın Serüveni) – Başak Ergüder

“Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişte yaşanan süreçteki ‘sermaye birikiminin ulusal dönüşümü’ olarak tanımlayabileceğimiz durum, Cumhuriyet döneminde yaşanan Varlık Vergisi ve çalışmanın kendisinin tarih dilimi dışında olmakla birlikte 6-7 Eylül olayları gibi, servetin el değiştirmesiyle sonuçlanan kapitalist rasyonalin mantığına uygun gelişmeleri içermektedir… Tarih tekerrür etmez ama bu çalışmadaki bakış açısı, tarihin izlerini bugün yaşananların kendi ‘tarihsellikleri’ içinde izlenebilirliğini de takip edebilmemizi mümkün kılarak geçmişe doğru ve geçmişten bugünlere iz sürebilmesine katkı yapacaktır.” Mehmet Türkay

“Çalışmada; kapitalizmin İstanbul örneğinde görüleceği gibi, sermaye haritası ‘ticaretin ve finansın evleri olan’ Galata hanlarından hareketle ele alınmıştır. Bu hanlar ticaretin ve para-sermayenin dolaşım yönünü ve değişimleri açığa çıkaran birimlerdir. Çünkü Galata hanları, genel olarak sermayeden tekil sermayelere inişi ve sermayeler arası rekabet ve işbirliğini de göstermektedir. Çalışmanın bir önemli vurgusu; ulus-devlet, milli iktisat dönemi, Varlık Vergisi vb. düzleminde Galata’nın devre dışı bırakılması ve 19. yüzyılın finans merkezi olarak tarihin tozlu sayfalarında yerini tekrar almaya başlamasıdır.”
-Nihat Falay-
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Galata Hanları
(1868-1945 – Paranın Serüveni)
Başak Ergüder
Sosyal Araştırmalar Vakfı / Sosyoloji Dizisi
Yayına Hazırlayan : Serap Korkusuz Kurt
Kapak Tasarımı : İlknur Kavlak
Baskı Öncesi Hazırlık : Ülkü Gündoğdu
İstanbul, 2011, 1. Basım
432 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here